Skuteczność różnych form zwalczania barszczu Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina przywleczona do Polski z dawnego ZSRR. Kontakt z nią może wywołać reakcje podobne do oparzeń, swędzenie, zaczerwienienia, bąble i blizny. 

Poniżej przedstawiamy sposoby na barszcz Sosnowskiego według prof. dr hab. Kazimierza Klimy z  Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 


\"rolnictwo,

W dotychczasowych badaniach stwierdzono m. in., iż skutecznym sposobem zwalczania barszczu Sosnowskiego  jest stosowanie herbicydów zwierających m. in. glifosat (Roundup), trichlopyr (Garlon) imazapyr (Arsenal).  Jednak większość  cytowanych autorów nie podaje szczegółowych informacji dotyczących  warunków stosowania i stopnia skuteczności zastosowanych metod. Powoduje to, iż często stosowane metody zalecane przez naukę są mało skuteczne w praktycznym niszczeniu barszczu Sosnowskiego. 

W literaturze brak jest również informacji np. o liczbie skiełkowanych nasion w kolejnych latach po wysiewie oraz o liczbie lat po których nasiona tracą zdolność do kiełkowania. Informacja ta pozwoliłaby określić okres czasu niezbędny dla skutecznego wyeliminowania tej niebezpiecznej rośliny. 

Przedstawione okoliczności stały się motywacją do przeprowadzenia badań w tym zakresie.
Celem badań było określenie procentu kiełkujących nasion barszczu Sosnowskiego w kolejnych latach po wysiewie oraz określenie skuteczności zwalczania barszczu Sosnowkiego poprzez ucinanie szyjki korzeniowej, koszenie i stosowanie herbicydów.

 

    
Czytaj także:

Jak zminimalizować straty składników w nawozach naturalnych?
Listy Zalecanych Odmian dla pszenicy jarej na 2015 rok

     

Wnioski z przeprowadzonych badań:

  1. Najbardziej skuteczny w zwalczaniu barszczu  Sosnowskiego  okazał się trzykrotny oprysk herbicydami w okresie wegetacji. Stosowanie tego zabiegu w sposób nieprzerwany przez 5 lat wyeliminowało całkowicie barszcz Sosnowskiego.
  2. Coroczne koszenie roślin przez 5 lat nie wyeliminowało całkowicie barszczu Sosnowskiego.
  3. Trzykrotne koszenie przez 5 lat rozpoczęte w drugim roku po wysiewie nasion zniszczyło  97,25% roślin barszczu Sosnowskiego. Wynik ten wskazuje na możliwość ograniczenia występowania barszczu Sosnowskiego poprzez trzykrotne koszenie,  na obszarach chronionych, na których nie można stosować herbicydów.
  4. Ucinanie na głębokości 10 cm górnej części korzenia całkowicie wyeliminowało 3 letnie rośliny. Ucinanie na głębokości 15 cm całkowicie zniszczyło rośliny 5 letnie. Zabieg ucinania korzeni na głębokości 10 i 15 cm nie był skuteczny dla roślin 7 letnich.
  5. W  pierwszym roku po wysiewie skiełkowało 22,6%, w drugim 6,3%, w trzecim 0,6%, w czwartym  0,11%, a w piątym roku 0,02%. Nie stwierdzono kiełkowania w szóstym roku po wysiewie.

Prof. dr hab. Kazimierz Klima
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, fot. UR w Krakowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here