Spada eksport zbóż. Pszenicy wysłaliśmy o prawie jedną piątą mniej

W pierwszej połowie 2016 r. eksport zbóż z Polski był o 22 proc. mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł 2,69 mln t. Eksport pszenicy obniżył się o 18 proc., a eksport kukurydzy zmalał prawie o połowę.

 

\"rolnictwo,

 

Jak podają Analitycy Banku BGŻ BNP Paribas w pierwszej połowie 2016 r. eksport zbóż z Polski był znacznie mniejszy niż rok wcześniej. Eksport nasion zbóż ogółem obniżył się o ponad jedną piątą, a eksport kukurydzy zmalał o połową. Jak wynika z analizy wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport nasion zbóż (CN 10) w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. wyniósł 2,69 mln t w porównaniu z 3,42 mln t w takim samym okresie w 2015 r. Oznacza to spadek o blisko 22 proc. Na skutek jednoczesnej obniżki przeciętnych cen zbóż, spadek wartości tego eksportu był jeszcze większy bo wyniósł 27 proc. W analizowanym okresie sprzedano za granice˛ zboże warte 488 mln EUR. W stosunku do pierwszej połowy ub.r. spadek wartości eksportu zbóż wyniósł prawie 180 mln EUR, co stanowi 1,5 proc. całej wartości eksportu wszystkich produktów rolno spożywczych z Polski w tym okresie.

-Zdecydowanie najważniejszym zbożem eksportowanym z naszego kraju jest pszenica. Jej eksport w pierwszej połowie 2016 r. wyniósł 2,07 mln t, co stanowiło 77 proc. całego eksportu zbóż – informują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Zanotowana wielkość sprzedaży zagranicznej pszenicy była o 18 proc. (0,46 mln t) niższa niż rok wcześniej. Porównując tą wielkość z danymi Sparks Polska o załadunkach portowych, można wyciągnąć wniosek, że cztery piąte tego eksportu odbyło się za pośrednictwem portów morskich. Wynika to ze struktury geograficznej kierunków sprzedaży, gdyż większość pszenicy trafiła do Arabii Saudyjskiej i krajów afrykańskich.

Zresztą od kilku lat udział portów w eksporcie tego zboża z Polski szybko wzrastał – jeszcze kilka lat temu mniej więcej połowa eksportu odbywała się drogą morską, a połowa drogą lądową – podają ekonomiści z Banku BGŻ BNP Paribas.

Drugim najważniejszym zbożem w eksporcie przez wiele lat była kukurydza, choć jej znaczenie w sezonie 2015/16 wyraźnie zmalało. W pierwszej połowie 2016 r. wyeksportowano 177 tys. t tego zboża, co było wielkością prawie o połowę mniejszą (o 150 tys. t) niż rok wcześniej. Transport morski w przypadku tego zboża odgrywał w pierwszej połowie 2016 r. niewielką rolę, gdyż w ten sposób nasz kraj opuściła mniej niż jedna na cztery tony sprzedanej za granicę kukurydzy. Zdecydowana większość tego eksportu trafia do Niemiec.

Zdaniem ekonomistów Banku BGŻ BNP Paribas w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. w stosunkowo niewielkim stopniu zmalał eksport żyta. Wyniósł on 171 tys. t i był o 9 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Podobnie jak w przypadku kukurydzy zdecydowana większość wywożonego z Polski żyta trafia za naszą zachodnią granicę.

Zdaniem ekspertów z Banku BGŻ BNP Paribas dużo wskazuje na to, że w drugiej połowie roku 2016 i w całym sezonie 2016/17 eksport zbóż z Polski ulegnie zwiększeniu. W bieżącym roku produkcja zbóż ogółem, w tym pszenicy, a szczególnie kukurydzy, może być większa niż w 2015 r. Co więcej, nasi konkurenci w eksporcie, tj. Francja, Niemcy i Republiki Bałtyckie, zebrali w 2016 r. mniej pszenicy niż w 2015 r. Z kolei hamująco na eksport pszenicy z Polski będą działały wysokie zbiory w krajach Basenu Morza Czarnego.

Redakcja AgroNews, fot. Pixabay.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here