Spółki przesyłowe będą mogły kupić ziemię bez zgody KOWR

Operatorzy systemu przesyłowego będą mogli nabywać ziemię rolną bez zgody KOWR – zakłada projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Posłowie z sejmowej komisji rolnictwa nie wnieśli żadnych poprawek podczas pierwszego czytania nowelizacji.

rolnictwo, portal rolny, Spółki przesyłowe, obrót ziemia rolną, KOWR

Siedziba spółki GAZ-SYSTEM SA.

Proponowane przepisy maja ułatwić nabywanie ziemi spółkom Skarbu Państwa, które są operatorem systemu przesyłowego albo posiadają koncesję na przesyłanie paliw ciekłych.

Takie prawa nabędą trzy spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (operator systemu przesyłowego gazowego) oraz PERN SA (jedyna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych).

– Spółki te prowadzą działalność o strategicznym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej, paliw gazowych albo paliw ciekłych – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Proponowane przepisy pozwalają tym trzem spółkom przesyłowym na nabywanie nieruchomości rolnych, również w sytuacji, w której ich powierzchnia przekroczy 300 ha użytków rolnych i nie wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rząd chce zmienić ustawę, ponieważ obecne przepisy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają spółkom przesyłowym zakup nieruchomości rolnych niezbędnych do prowadzenia inwestycji.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku. Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. GAZ-SYSTEM SA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here