Stare Miasto, Rzecz i Narewka najbardziej gospodarne!

4 czerwca podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, wyłoniono najbardziej gospodarnych, którzy staneli do drugiej edycji konkursu „Laur Gospodarności”.

Konkurs przeznaczony był dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, banków spółdzielczych współpracujących z samorządami oraz Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich.

Na galę przybyło blisko 250 osób z całej Polski. Byli wśród nich przedstawiciele nominowanych w konkursie gmin, banków spółdzielczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych. Zgromadzoną publiczność, przywitała Grupa MoCarta, która jak przystało na uroczystość nagradzającą najbardziej gospodarnych zagrała m.in. bardzo  „gospodarnie”  – utwór na 2 instrumentach w 4 osoby.

W kategorii Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Laur Gospodarności otrzymał wójt gminy Stare Miasto – Ryszard Nawrocki.

W kategorii Rozwój kapitału społecznego nagrodę odebrał, niezwykle wzruszony i zaskoczony burmistrz gminy Recz Józef Romanowski.

Statuetkę Laureata w kategorii Harmonijny rozwój odebrał wójt gminy Narewka w woj. podlaskim – Mikołaj Pawlicz.

W nowej kategorii Harmonijna współpraca: gmina – bank spółdzielczy, Laur Gospodarności otrzymał Bank Spółdzielczy w Skórczu z województwa pomorskiego.

Laur Honorowy otrzymała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z woj. dolnośląskiego za całokształt działalności na rzecz rozwoju swojego regionu.

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Gospodarzem uroczystości była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizator konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy!

Redakcja AgroNews, fot. laurgospodarnosci.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here