Stawki dopłat do roślin wysokobiałkowych były źle oszacowane?

W 2015 r. stawki dopłat do roślin wysokobiałkowych spadły o ponad połowę. W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem szacowanie stawek powinno być dokładniejsze. W przeciwnym razie rolników wprowadza się w błąd.

 

\"\"

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie przyczyn, dla których stawka płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych jest o ponad połowę niższa od stawki szacowanej, podanej na etapie wypełniania wniosków przez rolników.

Rolnicy, którzy składają wniosek o dopłaty, dokonują planów inwestycyjnych na podstawie szacunkowych stawek płatności bezpośrednich.

Dlatego też zdaniem rzecznika kwoty szacunkowe powinny jak najdokładniej odpowiadać kwotom ostatecznym.

Z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016, zamieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że szacowane stawki płatności bezpośrednich na rok 2016 zostaną opublikowane najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Rzecznik nie kwestionuje faktu, że szacunkowe stawki płatności bezpośrednich nie są wiążące prawnie. Jednak organy państwa powinny określać te stawki z należytą starannością, tak aby nie wprowadzać w błąd rolników wypełniających wnioski – uważa RPO.

Redakcja AgroNews, fot. Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here