Sytuacja na rynku pasz w Polsce

W dniu 22 maja br. w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Izby Zbożowo-Paszowej pt. „ Rynek pasz w Polsce, jego zaplecze surowcowe i kwestie bezpieczeństwa”. W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników, przedstawicieli administracji, świata nauki oraz przemysłu. Na spotkaniu obecne były również media, mi.in. PAP, TVP1, Polskie Radio, agronews.pl. Tak wysoka frekwencja, pozwala nam wnioskować, że istnieje duża potrzeba dyskusji na zadany temat.

 

\"\"

 

Konferencję prowadzili Prezes PSPO- Mariusz Szeliga oraz Prezydent IZP- Adam Tański. W imieniu Ministra Rolnictwa wystąpił Sekretarz Stanu w MRiRW – Kazimierz Plocke, który przedstawił aspekty finansowe nowej polityki gospodarczej na lata 2014-2020 oraz  podkreślił znaczenie wysokobiałkowych roślin dla rozwoju produktów pochodzenia zwierzęcego.Jako pierwsza swoją prezentację wygłosiła pani Olga Michalik-Rutkowska z Wydziału Pasz Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW. Poinformowała ona zgromadzonych między innymi o działaniach Ministerstwa nad poszukiwaniem możliwości zastąpienia soi, m.in. poprzez większe wykorzystanie śrut: rzepakowej i słonecznikowej oraz o decyzji o przedłużeniu na kolejne lata dopłat do upraw roślin strączkowych i motylkowych.

Nagrania z wypowiedziami prelegentów:
Sytuacja na rynku pasz i prognozy dla producentów zbóż- Adam Tański, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej
Perspektywy rozwoju produkcji pasz rzepakowych – Lech Kempczyński, Dyrektor Generalny PSPO
Jak rośnie rynek pasz w Polsce – Wiesław Dzwonkowski, IERiGŻ

Następnie głos zabrał przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który przedstawił swój głos w temacie perspektyw rynku pasz w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślał on niewystarczające zapasy pasz wysokobiałkowych na rynku polskim, co zmusza nasz kraj do konieczności importu. Podkreślał, że pomimo dopłat ze strony państwa ich produkcja rośnie bardzo wolno. Jego zdaniem do 2017 roku i tak nie da się zastąpić śruty sojowej, śrutą rzepakową ze względu na rosnącą dynamikę wzrostu produkcji zwierzęcej, w tym drobiu.

W dalszej części konferencji głos został przekazany przedstawicielowi przemysłu paszowego – Witoldowi Obidzińskiemu, reprezentującego firmę De Heus Sp. z o.o. Podkreślił on, że jednym z głównych czynników limitujących zużycie pasz rzepakowych w Polsce są kwestie emocjonalne, a nie ekonomiczne. Negatywne nastawienie rolników i producentów pasz do np. koloru pasz rzepakowych bierze niczym nie uzasadnioną górę nad rachunkiem ekonomicznym . Zaznaczył on, jak wielkie znaczenie ma podjęcie odpowiednich działań promocyjnych, które mają przekonać rolników o tym, aby chcieli oni karmić swoje zwierzęta śrutą rzepakową. Według jego szacunków w Polsce istnieje potencjalna możliwość zagospodarowania 2,5 mln ton śruty rzepakowej.

Dyrektor Generalny PSPO – Lech Kempczyński w swojej prezentacji szczególną uwagę zwrócił na kwestię powiązania rynku biopaliwowego z przemysłem paszowym poprzez przemysł olejarski. Podkreślał też, że śruta oraz makuch, nie są produktami odpadowymi, jak zwykło się o nich mówić, ale stanowią jeden z produktów przemysłu olejarskiego. Dyrektor wyraził swoją negatywną opinię na temat uprawiania soi w Europie na skalę przemysłową.
Jednym z ważniejszych kwestii poruszonych w jego wypowiedzi była teza, iż krajowe oraz zewnętrzne otoczenie prawne, które na dzień dzisiejszy jest przyjazne dla producentów rzepaku, jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na rozwój rzepaku w Polsce.

W dalszej części konferencji wystąpiła prof. dr hab. Stefania Smulikowska ( Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt), która omówiła temat zastosowania śruty rzepakowej, makuchów i nasion rzepaku w żywieniu kurcząt brojlerów. Zaapelowała ona o sprawdzanie rozpuszczalności białka, by wiedzieć jaki poziom lizyny powinien być dodany do pasz.

W ostatnim referacie dr Marta Koncewicz-Jarząb z Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji Głównego Inspektoratu Weterynarii, przedstawiła zgromadzonym wyniki urzędowej kontroli pasz w Polsce w ubiegłym roku. Według niej wyniki kontroli GIW są budujące, a bezpieczeństwo pasz, dzięki wdrożonym systemom zapewnienia jakości, jest na wysokim poziomie. Podkreśliła też, że w ostatnich latach spada ilość wykrytych nieprawidłowości dotyczących nielegalnego dodawania przetworzonych białek zwierzęcych do pasz.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień Prezes Szeliga otworzył dyskusję. Dyrektor Generalny PSPO zadał pytanie skierowane do zebranych, czego przemysł paszowy oczekiwałby od przemysłu Olejarskiego. Niestety pytanie to pozostało bez odpowiedzi na forum publicznym. Jednak w rozmowach kuluarowych wskazywano nam na potrzebę zbierania publikacji nt. możliwości zastosowania pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt i ich rozpowszechnianiu/udostępnianiu.

 

\"\"

 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyłoby się bezpośrednie porównanie wyników efektywności skarmiania i kosztów śruty sojowej vs śruta rzepakowa.Obok części merytorycznej konferencja ta stanowiła doskonałą platformę do kuluarowej wymiany informacji i dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami na temat rynku pasz.
 

Redakcja AgroNews, fot.: pspo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here