Szyszko: Lasy Państwowe mogą tworzyć miejsca pracy dla ludności wiejskiej

Lasy Państwowe odgrywają dużą role w zagospodarowaniu terenów niezurbanizowanych, są wzorem zrównoważonego rozwoju. Mogą one tworzyć miejsca pracy dla ludności wiejskiej – powiedział na konferencji prasowej w czwartek minister środowiska Jan Szyszko.

 

\"rolnictwo,


Polskie Lasy Państwowe – to wzór dla zrównoważonego rozwoju, dzięki wielkiej polskiej tradycji oraz kulturze leśnej i przyrodniczej. Przez cały czas w powojennej historii prowadzone wyręby drzew i pozyskiwano drewno, mimo to jest go coraz więcej.

– To drewno tworzyło miejsca pracy i było stymulatorem rozwoju terenów wiejskich – podkreślił szef resoru środowiska.

Konferencja prasowa odbyła się w przerwie konferencji poświęconej roli Lasów Państwowych w równoważonym rozwoju terenów niezurbanizowanych.

– Zasoby środowiskowe terenów niezurbanizowanych to wielka zasługa polskiego rolnictwa, tego tradycyjnego, rodzinnego, opartego o dobrą wiedzę również przyrodniczą. Polskie rolnictwo i tereny niezurbanizowane cierpią na brak miejsc pracy, ale dzięki temu, że zachowano polskie rolnictwo działające z polskim leśnictwem będziemy mogli mówić o koncepcji równoważonego rozwoju w terenach wiejskich i ochronie bioróżnorodności – zaznaczył Szyszko.

Zapotrzebowanie na ich produkcję jest ogromne, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych.

– Dlatego polskie tereny niezurbanizowane powinny produkować żywność, przetwarzać ją, po to by za nią uzyskiwać godne wynagrodzenie – tłumaczył minister.

Według dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego "lasy muszą także stymulować rozwój terenów nieurbanizowanych, likwidować bezrobocie na terenach wiejskich i tworzyć nowe rynki pracy. Temu służą na kanwie obecnego statusu Lasów Państwowych projekty rozwojowe, które podjęliśmy – od promocji dziczyzny poprzez budownictwo drewniane, poprzez przemysł drzewny – to wszystko ma służyć generowaniu nowych miejsc pracy".

By rozmawiać o lasach i przyrodzie, nie wolno zapomnieć o aksjologii – zaznaczył ojciec Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, współorganizator konferencji. Jak mówił – to ona pomaga zrozumieć, dlaczego troska o środowisko jest tak ważna. Jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju, to najważniejszym czynnikiem jest człowiek, który jest jego podmiotem.

Jego zdaniem, lasy nie tylko trzeba chronić, ale także je zagospodarować. 

– Ideolodzy fałszywie dzisiaj chcą pokazać – chrońmy lasy, niech same w spokoju obumierają, a to jest dar od Boga, który należy zagospodarować – stwierdził ojciec Klafka.

Źródło: Kurier PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here