Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 2)
Strona główna Tagi Andrzej Chodkowski

Tag: Andrzej Chodkowski

Jubileusz 30-lecia Centralnego Laboratorium PIORiN

W dniu 5 października 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie budynku Centralnego Laboratorium do użytkowania, któremu przewodniczył Pan Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin...

Straty dokonane przez agrofagi kwarantannowe pokryje państwo

W przypadku wykrycia w gospodarstwie niektórych agrofagów kwarantannowych, możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową z budżetu państwa na pokrycie poniesionych strat oraz kosztów...

Agrofagi powodują ok. 40 proc. strat w plonie

- Agrofagi, czyli choroby, szkodniki i chwasty powodują około 40 proc. strat w produkcji roślinnej - powiedział Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i...