Trendy w światowym imporcie kukurydzy

W ostatnim dziesięcioleciu światowy handel kukurydzą istotnie się zwiększył. W sezonach 2001/02-2003/04 przedmiotem handlu było przeciętnie ok. 75 mln t kukurydzy, podczas gdy w trzech ostatnich sezonach (2011/12-2013/14) już 106 mln t, co oznacza wzrost o 41%  – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

 

\"\"

 


Największym globalnym importerem kukurydzy są kraje azjatyckie. Jednak ze względu na to, że w ostatnich latach import w tym regionie przyrastał znacznie wolniej niż w innych częściach świata, udział Azji w globalnym imporcie kukurydzy wyraźnie się zmniejszył. O ile jeszcze w sezonie 2001/02 wynosił 57% (41 mln t), o tyle już w sezonie 2013/14 47% (55 mln t).

Największym kupującym wśród krajów azjatyckich, a zarazem na świecie, jest Japonia, która importowała w ostatnich sezonach niezmiennie ok. 15-16 mln t ziarna kukurydzy rocznie. Również w Korei Południowej przywóz pozostawał stosunkowo stabilny na poziomie zwykle przekraczającym nieco 8 mln t rocznie (wyjątkiem jest sezon 2013/14, w którym USDA szacuje import na 10 mln t). Do państw, które w analizowanym okresie bardzo mocno zwiększyły swoje zakupy można natomiast zaliczyć m.in. Chiny (kraj ten w sezonach 2001/02-2003/04 importował przeciętnie zaledwie ok. 23 tys. t kukurydzy rocznie, natomiast dziesięć lat później, średniorocznie ponad 3,5 mln t). Import dynamicznie wzrósł także w Iranie (z 1,8 mln t do 4,2 mln t) oraz Indonezji (z 1,4 mln t do 2,4 mln t).

Drugie miejsce wśród największych importerów kukurydzy na świecie zajmują państwa afrykańskie. Ich udział w globalnym imporcie w ostatniej dekadzie zmienił się stosunkowo niewiele, zmniejszając się z 15% (10 mln t) w sezonie 2001/02 do 14% (16 mln t) w sezonie 2013/14.

W sezonie 2013/14 największym afrykańskim importerem kukurydzy i jednocześnie czwartym na świecie jest Egipt, z przywozem na poziomie 7 mln t. Kraj ten zwiększył swoje zakupy z 4,5 mln t przeciętnie w sezonach 2001/02-2003/04 do 6,4 mln t dziesięć lat później.

Ważnym nabywcą jest również Algieria, która zwiększyła przywóz z 1,7 mln t do 3,1 mln t. Do najbardziej liczących się importerów ziarna kukurydzy na świecie zalicza się także UE. W ostatniej dekadzie państwa członkowskie bardzo mocno – bo aż sześciokrotnie – zwiększyły przywóz tego surowca.

W rezultacie udział UE w globalnym imporcie kukurydzy wzrósł z 3% (2 mln t) w sezonie 2001/02 do 12% (14,5 mln t) w sezonie 2013/14. Inne kraje europejskie mają niewielkie znaczenie w światowym imporcie kukurydzy. Ich udział pozostaje dość stabilny i od dziesięciu lat kształtuje się na poziomie ok. 1%.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here