Nieuczciwe praktyki i nadużycia w łańcuchu pokarmowym

Copa-Cogeca apeluje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, by zwalczyć nieuczciwe praktyki i nadużycia w łańcuchu żywnościowym.

„Jasno widać szkodliwe skutki nieuczciwych praktyk dla rolników i spółdzielni rolniczych. Cieszę się, że Komisja dostrzegła, że musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy przed nimi ochronić naszych producentów i spółdzielnie. Rozczarował mnie jednak brak ambicji ze strony Komisji.

 

\"\"

 


Potrzebujemy środków, które pozwolą nam na ograniczenie NPH w UE i zapobiegną fragmentacji jednolitego rynku. Ponieważ państwa członkowskie podchodzą do tego problemu w sposób dość różnorodny, nie można zgodzić się na sytuację, w której Komisja uznaje, że NPH wpływają na handel zagraniczny, a jednak nie przyjmuje odpowiedzialności i nie proponuje żadnych środków, które pozwoliłyby na stworzenie uczciwych warunków i usprawniły działanie jednolitego rynku. Brak działań na rzecz opracowania przepisów na szczeblu UE zawartych w
Komunikacie prowadzi do rozdrobnienia decyzji krajowych, co może zakłócić działanie jednolitego rynku,” powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Dodał: „Copa-Cogeca aktywnie zaangażowała się we współpracę z innymi stronami zainteresowanymi łańcucha żywnościowego. Wszyscy przyjęliśmy zasady dobrej praktyki w łańcuchu żywnościowym. Nasi członkowie i Komisja zdają sobie sprawę z istnienia czynnika strachu wśród producentów. Dlatego właśnie apelowaliśmy o skuteczne egzekwowanie tych zasad".

W komunikacie tym nie znalazły się jednak żadne narzędzia, które pozwolą państwom członkowskim na zapewnienie odpowiedniego egzekwowania zasad. Na dzień dzisiejszy jednolity rynek jest podzielony ze względu na brak koordynacji działań i występowanie nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak „księgowość dochodzeniowa” w UK. W Portugalii otwarto wiele przewodów sądowych w związku z NPH.

Komisja zasugerowała w Komunikacie, że w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych wystarczy oprzeć się na systemie dobrowolnym. Nie tworzy on jednak warunków, w których rolnicy i ich spółdzielnie mogłyby składać anonimowe zażalenia i które ograniczyłyby obawy przed odwetem ze strony ich klientów. Brak niezależnego organu, który mógłby egzekwować wdrażanie zasad i nakładać sankcje w przypadku niestosowania się do kodeksów dobrej praktyki, jest jedną z największych słabości systemu dobrowolnego. Komisja dała temu wyraz w komunikacie, mówiąc: „inicjatywa samoregulacji jest ograniczona jeśli chodzi o stworzenie systemu rozwiązywania sporów”.

Zdaniem Copa-Cogeca najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie systemu mieszanego, łączącego  kodeksy dobrowolne i przepisy egzekwowane przez niezależny organ, co zapewni powstanie uczciwego, przejrzystego, zrównoważonego i sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw żywności w UE, co będzie korzystne dla wszystkich podmiotów łańcucha, w tym konsumentów.

Copa-Cogeca jest nadal otwarta na dialog i jest w stanie rozważyć wszelkie propozycje dążące do
rozwiania naszych wątpliwości.

Podsumowując, p. Pesonen powiedział: „Rolnicy i spółdzielnie rolnicze chcąc móc rozwijać swoją działalność i prosperować w łańcuchu dostaw żywności. Chcą uczciwej współpracy z partnerami łańcucha dostaw, a nie działań podszytych strachem. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze ciężko pracują, by wyprodukować zdrową i pożywną żywność. Co najmniej na to zasługują europejscy konsumenci. Należy się tego trzymać".

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here