Trudne rozmowy z protestującymi rolnikami w Ministerstwie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się wczoraj kolejne spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z siedzibą w Bydgoszczy.

Rozmowy prowadził sekretarz stanu Kazimierz Plocke. Omówiony został stan realizacji poszczególnych ustaleń zapisanych w protokole z dnia 27 czerwca br.

Zgłaszane przez Komitet postulaty w znacznej części dotyczyły wsparcia gospodarstw dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania. Omówiono stan realizacji poszczególnych ustaleń, m.in. :

  • Przekazano kopię pisma do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na równoległe stosowanie pomocy finansowej dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody z powodu ujemnych skutków przezimowania.
  • Nie osiągnięto porozumienia  w zakresie zwiększenia limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych.
  • Zgłoszono do projektu budżetu na rok 2013 – 2014 wydatki w wysokości równowartości 690 mln euro.
  • Podtrzymano dopłaty do niekwalifikowanego materiału siewnego.
  • Podtrzymano, że nasiona wykorzystywane w 2012 r. do siewu na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania powinny być zwolnione z opłat licencyjnych.
  • Komitet podtrzymał, że nie akceptuje podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat.
  • Potwierdzono, że nie ma zgody na włączenie 7% gruntów rolnych na tzw. zazielenienie w WPR.
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zanegował  funkcjonowanie dwóch podatków z działalności rolniczej (rolnego i dochodowego).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here