Tylko co dziewiąty rolnik dostał 1000 zł pomocy suszowej

W ubiegłym roku rolnicy złożyli ponad 340 tys. wniosków o pomoc suszową. Tylko co dziewiąty otrzymał pełną pomoc w wysokości 1000 zł do hektara.

rlnik, rolnictwo, portal rolny, susza, pomoc suszowa, rekompensaty, pomoc dla rolnika, umorzenia podatku rolnego

Ubiegłoroczna susza wyrządziła strat na ponad 8,6 mld zł. Rząd przeznaczył na rekompensaty dla rolników 2,07 mld zł. Pokrzywdzony gospodarz mógł ubiegać się o 1000 zł do hektara. Ale żeby otrzymać taką stawkę, należało spełnić dwa warunki: po pierwsze mieć co najmniej 70 proc. szkody w danej uprawie, po drugie: mieć ubezpieczoną co najmniej połowę upraw. Z informacji, które w ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na interpelację Doroty Niedzieli (PO) i Kazimierza Plocke (PO) przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski wynika, że taką pełną pomoc otrzymało 30 816 osób.

Pomoc suszowa w liczbach

Ogólnie rozpatrzonych zostało 340 264 wniosków, z tego:

 • 19 033 wniosków dotyczyło 186 548,57 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy

z tego:

  • 3 660 wniosków na 73 866,58 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowę upraw
  • 15 373 wniosków na 112 681,99 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych
 • 174 655 wniosków dotyczyło 3 276 942,52 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy

z tego:

  • 32 509 wniosków na 1 101 035,25 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowę upraw
  • 142 146 wniosków na 2 175 907,27 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych,
 • 146 576 wniosków obejmujących 1 863 657,49 ha powierzchni upraw, dotyczyło przypadków, gdzie jednocześnie w jednej decyzji przyznano pomoc w stawce 1 000 zł/1ha oraz 500 zł/1 ha (czyli. na szkody w uprawach, które powstały na powierzchni, powyżej i poniżej 70 proc.)

z tego:

  • 27 156 wniosków na 705 963,29 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowy upraw
  • 119 420 wniosków na 1 157 694,20 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych.

Rekompensaty wypłacono 268 140 rolnikom na kwotę 2 071 527 tys. zł. Wyższa liczba wniosków wynika z tego, że część rolników składała dwa wnioski, np. jeśli mieli straty powyżej i poniżej 70 proc. w różnych uprawach.

Odmownie rozpatrzonych zostało 636 wniosków obejmujących 76 929,97 ha powierzchni.

Dodatkowo rolnicy złożyli 9 114 wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pozytywnie rozpatrzono 7552 wniosków na kwotę 5 526 446,86 zł.

Ponadto KRUS pozytywnie rozpatrzył 198 wniosków o rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na łączną kwotę 388 631,01 zł.

Natomiast KOWR rozpatrzył pozytywnie 6 697 wniosków dzierżawców państwowej ziemi o umorzenie lub obniżenie czynszu dzierżawnego. Kwota zastosowanych ulg wyniosła łącznie 31.139.269,21 zł.

Sporo rolników wystąpiło także o kredyty klęskowe. W ubiegłym roku banki współpracujące z ARiMR udzieliły 4 222 kredyty na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę, na kwotę 514,15 mln zł.

Łączna kwota przekazanych dopłat do tych kredytów na dzień 09.04.2019 r. wyniosła 2,99 mln zł.

Z kolei w tym roku – od stycznia do końca lutego banki udzieliły 1 973 takich kredytów na kwotę 168,81 mln zł. Tu kwota przekazanych dopłat na dzień 09.04.2019 r. wyniosła 0,07 mln zł.

oprac. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here