Unia reguluje współpracę międzynarodową w sektorze mleka

Dnia 28 września 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku uzupełniające rozporządzenie Rady (WE)nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

W/w rozporządzenie określa między innymi warunki uznawania międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń uznanych organizacji producentów, które precyzują obowiązki państw członkowskich, a także dodatkowe przepisy dotyczące obliczania ilości mleka surowego objętej negocjacjami między uznanymi organizacjami producentów i przetwórcami lub nabywcami mleka surowego.

Rozporządzenie określa, że międzynarodowa organizacja producentów ustanawia swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego pochodzi znaczna liczba jej członków lub znaczna wielkość produkcji zbywalnej.

Analogicznie międzynarodowe zrzeszenie uznanych organizacji producentów, ustanawia swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego pochodzi znaczna liczba jego organizacji członkowskich lub znaczna wielkość produkcji zbywalnej.

Ponadto państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia, jest odpowiedzialne za:

  • uznanie międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia i wykonywanie określonych zadań,
  • ustanowienie niezbędnej współpracy administracyjnej z innymi państwami członkowskimi,w których mają siedziby członkowie lub organizacje członkowskie, w odniesieniu do sprawdzenia zgodności z warunkami uznawania,
  • przedstawianie na wniosek pozostałych państw członkowskich, w których mają siedziby członkowie lub organizacje członkowskie, wszelkich istotnych informacji i dokumentów.

Źródło: FAMMU/FAPA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here