Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin – podpisana!

2. lipca 2014 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę  z dnia 10.  czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin.

W celu ułatwienia obrotu handlowego podmiotom gospodarczym zajmującym się importem towarów roślinnych z państw trzecich, ustawa ogranicza obowiązek wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej przez wyznaczone punkty wwozu do materiałów roślinnych, które podlegają obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej.

 

\"\"

 


Nowelizacja usuwa także oczywiste błędy terminologiczne, zmieniając brzmienie definicji punktu wwozu – może być nim lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz urząd celny, na obszarze właściwości którego następuje przekroczenie śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu.

Czytaj także:
Powołano nowego Głównego Lekarza Weterynarii!
Jest porozumienie w sprawie przepisów dotyczących zakazu upraw GMO!

Aby uniknąć sytuacji, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, podlegające obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej, będą wprowadzane z państw trzecich przez przejścia graniczne, na których nie zostały ustanowione punkty wwozu ustawa zakazuje w takim przypadku organowi celnemu nadania przesyłce lub partii takich materiałów roślinnych procedury celnej, umożliwiającej jej wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa upoważniła ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej oraz wykaz materiałów roślinnych, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione, uwzględniając przy tym klasyfikację towarów według kodów taryfy celnej.

Ma to na celu ułatwienie organom celnym oraz importerom produktów pochodzenia roślinnego ustalenia, czy produkty pochodzenia roślinnego mogą być wwożone oraz czy podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej – co dotychczas wymagało specjalistycznej wiedzy inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o rozproszonych w wielu aktach prawnych zasadach wwozu produktów pochodzenia roślinnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Prezydent.pl
Redakcja AgroNews, fot.sxc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here