Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji

7 maja, wchodzą w życie nowe wymagania bioasekuracji drobiu, określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji
Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji

Wobec powyższego, we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

ZAKAZUJE SIĘ:

 • pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

NAKAZUJE SIĘ:

 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych. Informowanie Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu: zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów), duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki czy nagłego spadku nieśności.

W gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, ponadto nakazuje się:

 • w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego, wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób, środków bezpieczeństwa biologicznego tj. odzieży ochronnej, dezynfekcji obuwia,
 • odkażanie sprzętów i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku – co najmniej raz dziennie,
 • prowadzenie i przechowywanie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia,
 • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których jest utrzymywany drób,
 • wyposażenie gospodarstwa w kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie pomieszczenia do tego celu (kontener i to pomieszczenie zabezpiecza się przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich) – usuwanie padłego drobiu minimum raz dziennie,
 • wyposażenie w środki odkażające w ilości umożliwiającej bieżącą dezynfekcję co najmniej przez 7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję w stanie zapewniającym skuteczność użytego środka odkażającego,
 • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątanie pozostałości pasz i ściółki,
 • wyposażenie gospodarstwa w wydzielone miejsca do składowania środków odkażających, składowania obornika, paszy i ściółki, przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w których zapewnia się warunki gwarantujące niezmieniony stan tych produktów – zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Hodowcy utrzymujący średniorocznie więcej niż 350 sztuk drobiu, zobowiązani są dodatkowo, do posiadania „Planu bioasekuracji”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku hodowców trzody chlewnej.

Plan uwzględnia profil produkcji gospodarstwa i powinien obejmować co najmniej:

 • ustanowienie stref „czystych” i „brudnych” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,
 • zaprowadzenie rozwiązań dotyczących wprowadzania na teren gospodarstwa drobiu, ściółki, pasz, materiałów pomocniczych w tym także sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli drobiu,
 • procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • procedury w zakresie zwalczania szkodników,
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozdzielenie poszczególnych stad drobiu utrzymywanych w gospodarstwie oraz uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, hodowcy powinni przygotować swoje gospodarstwa do obowiązujących wymagań.

By ujednolicić postępowanie, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu udostępnił przykładowe wzory dokumentów:

Powyższe dokumenty mogą Państwo pobrać klikając w poszczególne odnośniki.

Bioasekuracja to podstawowy sposób ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi. Bezsprzecznie warto stosować się do wytycznych, ponieważ ich przestrzeganie w bardzo dużym stopniu chroni przed wirusem, a co dalej idzie – przed poniesieniem znaczących strat finansowych przez hodowcę w wyniku zakażenia stada, czasem prowadzących nawet do bankructwa.

Mariola Krusińska, Andrzej Przepióra
WIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bezrobocie najniższe od 32 lat. MRiPS podało aktualne dane

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła 4,9 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
3,939ObserwującyObserwuj
4,180SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE