Uwaga plantatorzy buraków cukrowych!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze 2004/2005 oraz 2005/2006. Na mocy powyższego rozporządzenia w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 – ARR dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych przez nich opłat produkcyjnych, w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 – producenci cukru dokonali dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat produkcyjnych.

W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.

W tym celu, ARR wzywa uprawnionych plantatorów lub ich następców prawnych do aktualizacji danych, które należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru (wykaz poniżej), w terminie do 1 sierpnia 2014 roku.

Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego  www.arr.gov.pl

Wykaz producentów cukru, do których należy składać wnioski:

 

\"\"

 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here