Uwaga! Te rośliny dotknie susza!

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2013 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza występuje w uprawach:

   • roślin strączkowych
   • ziemniaka,
   • krzewów owocowych,
uprawianych na glebach I i II kategorii:
   • I kategoria gleb (bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
   • II kategoria gleb (lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Największa powierzchnia zagrożenia suszą spośród rozpatrywanych upraw występuje wśród roślin strączkowych, obejmuje 3,2% powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 506 gminach (16,5% gmin kraju). Susza wśród roślin strączkowych występuje w 8 województwach:

 

\"\"

 

Zagrożenie suszą dla ziemniaka wynosi na 0,1% powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 60 gminach (2% gmin kraju). Susza wśród ziemniaka występuje w 4 województwach:

 

\"\"

 

Zagrożenie suszą dla krzewów owocowych wynosi na 0,1% powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 60 gminach (2% gmin kraju). Susza wśród krzewów owocowych występuje w 4 województwach:

 

\"\"

 

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Najniższe wartości KBW od -170 do -179 mm występowały na Wyżynie Sandomierskiej oraz na wschodnim terytorium Przedgórza Iłżeckiego. Nieco mniejszy deficyt wody (od -150 do -169 mm) odnotowano na Równinach: Radomskiej i Kozienickiej (we wschodnich terytoriach), Tarnobrzeskiej i Biłgorajskiej (na zachodnich obszarach), na Wzniesieniach Urzędowskich oraz w Małopolskim Przełomie Wisły. Duży niedobór wody odnotowano również na pozostałym obszarze południowo-wschodniej Polski, a także we wschodnich terenach Niziny Śląskiej, deficyt wody na tym obszarze wynosił od -120 do -149 mm.

Na terytorium Polski północnej, północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej, wartości KBW wynosiły od -50 do -119 mm.

Wartości KBW na terenie kraju względem sytuacji sprzed 10 dni wzrosły średnio o 19 mm. W dalszym ciągu na znacznym obszarze Polski (oprócz gór i północy kraju) występuje deficyt wody.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym na znacznej powierzchni kraju odnotowano duży wzrost wartości KBW, w niektórych rejonach wzrost ten wynosił nawet o 50 mm, co spowodowało że deficyt wody w tych rejonach Polski był już mniejszy. Jedynie w południowo-wschodniej Polsce, stwierdzono duży wzrost deficytu wody, miejscami wartości KBW, względem sytuacji sprzed 10 dni, były mniejsze aż o 50 mm.

Tegoroczny lipiec w całym kraju był ciepły. Najwyższą temperaturę powietrza odnotowano w Polsce południowo-zachodniej, od 19,5 do 20,5oC, w kierunku północno-wschodnim temperatura była coraz niższa i na krańcach kraju, na Pojezierzu Suwalskim wynosiła 17,5-18oC. Na Nizinie Śląskiej i Wielkopolskiej temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej (1971-2000) o ponad 2oC, w Polsce środkowej była wyższa o 1-2oC a na terenach północno–wschodnich oraz na północy kraju była zbliżona do średniej wieloletniej.

W pierwszej dekadzie sierpnia odnotowano bardzo wysoką temperaturę powietrza. Maksymalna temperatura osiągała 35-37oC. Wysoka średnia dekadowa temperatura, ponad 22oC wystąpiła w całej południowej Polsce, a najwyższą od 23 do 23,5oC odnotowano na obszarze Wyżyn: Śląsko-Krakowskiej i Małopolskiej oraz na zachodnich terenach Niziny Śląskiej. W Polsce północnej było nieco chłodniej. Najchłodniej, ale również ciepło, było w całym pasie nadmorskim, w tym rejonie kraju średnia dekadowa temperatura powietrza wynosiła od 20 do 21oC. W drugiej dekadzie sierpnia w całej Polsce było już zdecydowanie chłodniej, na przeważającym terytorium kraju temperatura powietrza wahała się od 16 do 18oC. Obszarem o najwyższej temperaturze powietrza w drugiej dekadzie sierpnia była Kotlina Sandomierska, w tym rejonie wynosiła ona od 19 do 19,5oC.

Niższa temperatura powietrza oraz niższe usłonecznienie w ostatniej dekadzie sprawiły, że na terenie Polski, względem poprzedniego okresu, odnotowane zostało obniżenie ewapotranspiracji potencjalnej w całym okresie sześciodekadowym. Średnia ewapotranspiracja dla kraju wynosiła 246 mm i była niższa o 12 mm względem poprzedniego okresu sześciodekadowego. Najwyższa ewapotranspiracja wystąpiła na obszarze Wyżyn Lubelskiej i Małopolskiej, na Nizinach: Śląskiej, Mazowieckiej, Wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Lubuskim, wynosiła od 260 do 290 mm. Natomiast najniższą ewapotranspirację (ok. 200 mm) odnotowano w północnych rejonach kraju.

Polska pod względem opadów atmosferycznych w lipcu była bardzo zróżnicowana, najniższe opady wystąpiły na Mazowszu i wynosiły od 20 do 30 mm, a w pasie między Kielcami a Mławą były nawet niższe niż 20 mm. Na tym terenie odnotowano opady znacznie niższe od normy wieloletniej (ok. 20% normy). Natomiast najwyższe opady odnotowano na Pojezierzu Mazurskim oraz na Pogórzu Zachodniosudeckim i wynosiły ok. 100 mm. Normy opadowe najbardziej zostały przekroczone na Pobrzeżu Gdańskim, nawet o ok. 200%. Tegoroczny lipiec pod względem opadów atmosferycznych w Polsce dla większości obszaru kraju był suchy, a miejscami nawet skrajnie suchy.

W pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia najniższe opady od kilku do 10 mm odnotowano w południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce, a w niektórych miejscach tego obszaru, nie odnotowano opadu. Najwyższe opady wynoszące od 50 do 70 mm odnotowano na południowo-zachodnim oraz północno-wschodnim terytorium Polski (w pierwszej dekadzie sierpnia) oraz w północnych rejonach kraju (w drugiej dekadzie tego miesiąca).

W poprzednim okresie sześciodekadowym obszarem o największym deficycie wody były południowe rejony Mazowsza i Podlasia, Lubelszczyzna, Podkarpacie. Małe opady atmosferyczne lub ich brak w południowo-wschodniej Polsce sprawił, że bilans wodny dla roślin uprawianych na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz we wschodnich rejonach Wyżyny Małopolskiej uległ znacznemu pogorszeniu i spowodował zagrożenie wystąpienia suszy dla roślin strączkowych, ziemniaka oraz krzewów owocowych.

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,531ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Pomysł inteligentnych uli rozwijany przez studentów z Politechniki Łódzkiej

Inteligentne ule wspierają pszczelarzy w prowadzeniu pasieki m.in. poprzez aplikacje umożliwiające doglądanie pszczół z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie za pośrednictwem urządzeń mobilnych....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE