Walka z ASF. Odstrzelono ponad 25 tysięcy dzików

W ramach odstrzału sanitarnego od stycznia 2017 roku zlikwidowano ponad 25 tysięcy dzików – poinformował resort rolnictwa.

dziki, ASF, trzoda chlewna, odstrzał sanitarny dzików

Już od czterech lat hodowcy trzody chlewnej domagają się zwiększenia depopulacji dzików, które są wektorem wirusa ASF. Do tej pory odstrzelono ponad 25 tys. tych zwierząt.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie likwidacji dzików w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającego się na terenie kraju wirusa ASF, ministerstwo wymieniło całą listę podejmowanych działań.

Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików (odstrzał sanitarny) oraz ograniczenie szerzenia się choroby w populacji dzików (zbieranie dzików padłych, zamykanie przepustów pod autostradami). Działania te prowadzone są we współpracy przede wszystkim z Ministrem Środowiska oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

Powołany został również Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. W trakcie posiedzeń zespołu, na bieżąco są analizowane i dyskutowane kwestie podejmowanych działań oraz wypracowywane są propozycje stosownych, wielokierunkowych rozwiązań, których celem jest usprawnienie prac, jak również ograniczenie negatywnych skutków ekonomiczno – społecznych, związanych z wystąpieniem tej choroby.

Zespół rekomendował m.in. zamknięcie poszczególnych przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych, przebiegających przez tereny, gdzie występuje choroba lub tereny bezpośrednio zagrożone jej wystąpieniem. Zadanie to zostało powierzone Ministerstwu Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zespół rekomendował Ministrowi Środowiska redukcję zagęszczenia dzika do poziomu 0,1 os./km2 oraz zmodyfikowania w tym zakresie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
W związku z tym na terenie całego kraju w sposób ciągły realizowana jest redukcja populacji dzików, w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada Minister Środowiska.

Dodatkowo, na obszarach, na których występuje ASF lub które są bezpośrednio zagrożone jego wystąpieniem, na podstawie aktów prawa miejscowego tj. rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub rozporządzeń wojewody, wykonywany jest odstrzał sanitarny dzików.

Resort wskazał, że w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, powiatowy lekarz weterynarii może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt (w tym dzików) na określonym obszarze.

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie ww. przepisów przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia (ryczałt).

Ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt w wysokości 80 proc. a pozostałe 20 proc. kwoty ryczałtu otrzymuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt.

Ponadto dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu, o której mowa powyżej, myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt.

Główny Lekarz Weterynarii prowadzi sprawozdawczość w zakresie liczby dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego. Sprawozdawczość w powyższym zakresie aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.

Redakcja AgroNews, na podst. KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here