WAŻNE! Komisja Europejska uruchomiła kolejne środki dla rolnictwa na walkę z pandemią

Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mlecznych i mięsnych, co ma umożliwić wycofanie ich z rynku na okres nawet do 6 miesięcy – to kolejne środki pomocowe proponowane sektorowi rolno-spożywczemu przez Komisję Europejską na czas pandemii COVID-19. – Dajemy sygnał służący stabilizacji rynków – tłumaczy komisarz Janusz Wojciechowski.

Dopłaty do przechowywania mleka i mięsa

Komisja Europejska podejmuje szybkie działania i proponuje dodatkowe środki nadzwyczajne w celu dalszego wspierania rynków rolnych i spożywczych najbardziej dotkniętych wskutek pandemii koronawirusa. W tych bezprecedensowych okresach sektor rolno-spożywczy w UE wykazuje odporność, niemniej niektóre rynki dotkliwie odczuły skutki tego kryzysu w zakresie zdrowia publicznego.

Przedstawiony pakiet obejmuje środki dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania w sektorach mleczarskim i mięsnym, zatwierdzanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji przez podmioty gospodarcze w sektorach dotkniętych trudnościami oraz elastyczność w zakresie owoców i warzyw, wina i niektórych innych programów wspierania rynku.

Wyjątkowy pakiet szybko przyniesie rezultaty

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: – Konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym, dlatego postanowiliśmy podjąć szybkie działania, w uzupełnieniu środków już podjętych od wybuchu kryzysu. W obecnej sytuacji rynkowej, proponowane środki mają na celu przesłanie sygnału służącego stabilizacji rynków i uważa się je za najbardziej odpowiednie do zapewnienia stabilności przyszłych cen i produkcji, a tym samym stabilnych dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś ogłaszamy nowy i wyjątkowy pakiet środków, których celem jest wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów przemysłu rolno-spożywczego i które są odpowiedzią na już zaobserwowane zaburzenia oraz przyszłe zagrożenia. Jestem przekonany, że środki te złagodzą sytuację na rynku i szybko przyniosą konkretne rezultaty.

Na jakie dopłaty możemy liczyć

Środki wyjątkowe, ogłoszone w ramach kolejnej reakcji na kryzys wywołamy przez koronawirusa, obejmują:

  • Dopłaty do prywatnego przechowywania: Komisja proponuje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz produktów mięsnych (wołowiny, mięsa baraniego i koziego). System ten umożliwi czasowe wycofanie produktów z rynku na okres co najmniej 2 – 3 miesięcy oraz maksymalnie 5 – 6 miesięcy. Środek ten doprowadzi do zmniejszenia dostępności na rynku i przywrócenia równowagi rynkowej w perspektywie długoterminowej.
  • Elastyczność w odniesieniu do programów wspierania rynku: Komisja wprowadzi elastyczność we wdrażaniu programów wspierania rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz unijnego programu dla szkół (mleko, owoce i warzywa). Umożliwi to zmianę ukierunkowania priorytetów finansowania na działania w zakresie zarządzania kryzysowego we wszystkich sektorach.
  • Wyjątkowe odstępstwo od reguł konkurencji UE: W odniesieniu do sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków, Komisja zatwierdzi odstępstwo od niektórych przepisów dotyczących konkurencji na mocy art. 222 rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków, które umożliwią operatorom przyjmowanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji. Konkretnie rzecz ujmując, sektory te będą mogły wspólnie podejmować środki mające na celu stabilizację rynku. Na przykład sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor kwiatów i ziemniaków będzie mógł wycofać produkty z rynku. Dozwolone będzie również przechowywanie przez podmioty prywatne. Takie porozumienia i decyzje będą obowiązywać przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Wahania cen konsumpcyjnych będą ściśle monitorowane, aby uniknąć negatywnych skutków.

Jurgiel do KE: jaki jest wpływ koronawirusa na rynek mleka

Celem Komisji jest przyjęcie tych środków do końca kwietnia. Zanim to nastąpi, należy skonsultować się z państwami członkowskimi, a następnie przeprowadzić głosowanie nad uzgodnionymi środkami. Oznacza to, że środki mogą podlegać zmianom. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w chwili ostatecznego przyjęcia środków.

Przedstawiony pakiet jest kolejnym po kompleksowym pakiecie przyjętych na wczesnym etapie przez Komisję w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w obecnym kryzysie, takich jak zwiększenie kwot pomocy państwa, wyższe płatności zaliczkowe oraz przedłużenie terminów na składanie wniosków o płatność. Większa elastyczność w odniesieniu do przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych.

Źródło: https://ec.europa.eu/
Fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here