Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie łowieckim

21 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjny zakres, w jakim ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.
 

 

\"\"

 

Nowelizacja reguluje zasady postępowania dyscyplinarnego, które nie były wcześniej unormowane w zmienianej ustawie. Ustawa określa organy uczestniczące w postępowaniu dyscyplinarnym, ich skład oraz sposób wyboru.

Reguluje też tryb i zasady postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim, katalog przewinień łowieckich i kar dyscyplinarnych oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z nowelizacją, członkowie Polskiego Związku Łowickiego będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie takie jak m.in. naruszenie statutu PZŁ oraz polowanie w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką.

Kary dyscyplinarne zostały podzielone na zasadnicze i dodatkowe. Zgodnie z zawartymi w ustawie regulacjami organami dyscyplinarnymi w Polskim Związku Łowieckim będą: Główny Sąd Łowiecki oraz okręgowe sądy łowieckie. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń o przewinienia łowieckie będzie Główny Rzecznik Dyscyplinarny i rzecznicy okręgowi.

Czytaj także:
Wsparcie dla młodych rolników – nabór wniosków od 15 maja
Rusza wsparcie dla młodych rolników
Sprawa uboju rytualnego powróci!

Postępowanie przed sądem łowieckim będzie wszczynane na ich wniosek. Zgodnie z ustawą Naczelna Rada Łowiecka będzie powoływała Główny Sąd Łowiecki i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami na wspólną 5-letnią kadencję.

Okręgowe Rady Łowieckie będą odpowiednio powoływały na wspólną 5-letnią kadencję okręgowe sądy łowieckie i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami. Nowelizacja zakłada dwuinstancyjne postępowanie przed sądami łowieckimi.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here