Wołowina z przyszłością. Już niebawem najważniejsze spotkanie sektora wołowego

Konsekwencje reformy rynku mleka dla polskiego sektora wołowiny, zapobieganie spadkowi pogłowia bydła, współpraca nauki z praktyką na rzecz podnoszenia konkurencyjności sektora, wypracowanie wspólnej strategii wszystkich uczestników łańcucha dostaw, budowa marki polskiej wołowiny. To tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas II Forum Sektora Wołowiny. Redakcja AgroNews objęła patronat medialny nad konferencją.

\"rolnictwo,

26 listopada w Warsaw Plaza Hotel spotkają się wszyscy przedstawiciele łańcucha produkcji sektora wołowego – od hodowców poprzez przedstawicieli handlu, administracji czy świata nauki. II Forum Sektora Wołowiny zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poruszać będzie najważniejsze problemy branży, wyzwania jakie przed nią stoją i możliwości rozwoju.

I edycja Forum została oceniona przez uczestników jako ważny głos w kształtowaniu przyszłości sektora polskiej wołowiny, a także dobre narzędzie do integracji branży oraz zwiększania świadomości w zakresie potrzeb i kierunków działań niezbędnych do rozwoju. Australijski przykład przedstawiony przez Roda Polkinghorne’a – twórcy systemu jakości MSA  oraz udział ekspertów z Australii w badaniu kluczowych czynników sukcesu były bardzo istotne dla zrozumienia strategicznych działań, które należy podjąć, by dyskutować o rozwoju sektora wołowiny w Polsce.

„Dyskutanci zgodzili się, że kluczowe dla wzmocnienia pozycji polskiego sektora wołowiny są: integracja pozioma i pionowa, ściślejsza współpraca nauki z przemysłem, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, standaryzacja, podnoszenie jakości zdrowotnej i handlowej, rozwój produkcji wołowiny wysokiej jakości i dobrej relacji jakości do ceny z punktu widzenia konsumenta. Pożądane jest też zacieśnianie współpracy uczestników łańcucha w zakresie wdrażania innowacji oraz wzmocnione działania adresowane do konsumentów” – podkreśla Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Celem tegorocznego Forum, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora wołowiny w myśl zasady, że zrównoważony rozwój rynku może zapewnić model biznesowy oparty o partnerstwo i strategię win-win. W programie znajdą się zagadnienia związane z nowoczesnymi narzędziami biznesowymi w handlu, innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji, wykorzystaniem unijnych funduszy w nowej perspektywie budżetowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ważnym tematem będzie produkcja mięsa wołowego najwyższej jakości oraz promocja marki polskiej wołowiny w oparciu o najwyższą jakość, a nie najniższą cenę.

Istotnym tematem tegorocznego Forum będą konsekwencje reformy rynku mleka i ich wpływ na hodowlę bydła mięsnego. „Polski sektor wołowiny jest uzależniony od branży mleczarskiej. Po uwolnieniu kwot mlecznych nastąpiła koncentracja produkcji w dużych gospodarstwach, przewidywana jest również likwidacja niewielkich gospodarstw hodujących do 30 krów. Szansą dla nierentownych producentów mleka, ale także dla branży wołowiny jest zmiana profilu gospodarstw na produkcję mięsną” – dodaje Jerzy Wierzbicki.

Czytaj także:

II Forum Sektora Wołowiny. Spotkanie branży mięsnej już niebawem

Patronat honorowy nad II Forum Sektora Wołowiny sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Główny Inspektora Weterynaryjny, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Zaś patronami merytorycznymi są organizacje i instytucje branżowe tj. UPEMI, Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podlaska Izba Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here