Wypłaty dopłat dla rolników w toku

Dotychczas wypłacono prawie 58 mln zł w ramach realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” – poinformowała Agencja Rynku Rolnego.

Do ARR złożono 65 239 wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego elitarnego lub kwalifikowanego. Najwięcej wniosków złożono w województwie: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i łódzkim.

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty rozpocznie się 15 stycznia 2013 r. W tym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.):

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,

oraz mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis  w rolnictwie. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 7500 euro, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Ponadto maksymalna skumulowana kwota pomocy de minimis przyznana przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej w okresie trzech lat obrotowych nie może przekroczyć limitu określonego dla Polski w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. 

Redakcja AgroNews,  fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here