XIII edycja Konkursu \”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015\” – oddaj głos przez Internet

 

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWO PRZEZ INTERNET!!!! SONDA ZNAJDUJE SIĘ POD ARTYKUŁEM I NA STRONIE GŁÓWNEJ AGRONEWS.COM.PL

SYSTEM REJESTRUJE  1 GŁOS Z JEDNEGO NUMERU IP.

 \"\"

 

Telewizja Interaktywna AgroNews wzorem lat ubiegłych, jako patron medialny konkursu, edukuje i informuje  rolnika o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Na naszym portalu  przeprowadzany jest „Internetowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”, w którym nasi widzowie wybiorą spośród laureatów wojewódzkich wyłonionych przez KRUS  najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne.

Można głosować do 13 września do godziny 24.00.

Zwycięzca internetowego konkursu otrzyma od firmy Bayer CropScience voucher o wartości 5000 zł na środki ochrony roślin oraz  statuetkę od Pani Prezes Telewizji Interaktywnej AgroNews.

 

\"\"

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wojewódzki etap XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Wojewódzkie Komisje Konkursowe XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, zakończyły pracę. W kategorii gospodarstw indywidualnych w 2015 roku zgłoszono 825 gospodarstw. Najwięcej, bo 288 (35%) to gospodarstwa o powierzchni od 21 do 50 ha fizycznych. W większości z nich (367,tj. 45%) prowadzono produkcję mieszaną, roślinno-zwierzęcą.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Wojewódzkie Komisje Konkursowe sprawdziły:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i chowu zwierząt,
 • stosowanie i jakość środków ochrony osobistej.

Oceniły również rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci. Członkowie Komisji przypominali rolnikom o zwiększonym zagrożeniu wypadkami w okresie spiętrzenia prac latem i obowiązku zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w gospodarstwie rolnym.

Laureatami etapów wojewódzkich konkursu zostali Państwo:

 • Jadwiga i Zdzisław Sidorek z Żywej Wody w  woj.  podlaskim,

 

\"\"
Gospodarstwo o powierzchni 45 ha Produkcja zwierzęca – bydło mleczne- 60 krów w tym 40 dojnych.

 

 • Aneta i Paweł Lewandowscy  z Milżyna w  woj.  kujawsko – pomorskim,

 

\"\"
Gospodarstwo o powierzchni 133 ha. Uprawa: pszenicy, kukurydzy na ziarno, jęczmienia, warzyw (cebuli i pietruszki – 10 ha).
 

 • Sylwia i Stefan Strokowie z Raciborza w  woj.  śląskim, 

 

\"\"
Powierzchnia gospodarstwa -27,6 ha. Uprawa warzyw – 10 ha (szczypiorku, pietruszki, szczawiu, rabarbaru, rzodkiewki i koperku). Uprawa zbóż –17 ha (pszenicy i kukurydzy).

 

 • Izabela i  Janusz Bystronowie ze Sławek w  woj.  pomorskim,

 

\"\"
Gospodarstwo użytkuje 80 ha gruntów własnych  i 15 ha dzierżawy. Hodowla gęsi reprodukcyjnych – 2 500 szt.
 i produkcja brojlerów (6 rzutów x 15 tys. szt). Produkcja roślinna na potrzeby paszowe.

 

 • Bogumił i Wiesław Wieszewscy ze Stawisk w woj. dolnośląskim,

 

\"\"
Gosp. o pow. 150 ha, w tym 100 ha własnych. Uprawa  rzepaku, pszenicy ozimej, jęczmienia browarnianego
i buraków cukrowych, jęczmienia i buraków cukrowych.

 

 • Izabela i Piotr Kacprzykowie z Brzózki w woj. mazowieckim,

 \"\"
Gosp. o pow. 40 ha, w tym 31,6 ha własnych, Hodowla krów mlecznych – 27 szt. Uprawa zbóż i kukurydzy pod potrzeby paszowe.

 

 • Małgorzata i Dariusz Przemyscy ze Starej Słupi w  woj.  świętokrzyskim, 

 

\"\"
Gospodarstwo o pow. 47,2 ha fiz. Chów bydła mlecznego – 30 krów i 9 jałówek. Uprawa zbóż, kukurydzy i ziemniaków oraz łąk pod potrzeby paszowe.

 • Ewa i Wiesław Korbal z Dębicy w  woj.  zachodniopomorskim,

 

\"\"
Pow. gosp. 300 ha. Produkcja roślinna – uprawa żyta, owsa, łubinu i pszenicy. Prod. zwierzęca – hodowla koni – 8 szt.

 • Anna i Stanisław Przebinda z Dąbrowy Szlacheckiej w  woj.  małopolskim,

 

\"\"
Gospodarstwo o pow. 4,6 ha. Dział specjalny – chów ściółkowy kur niosek (5 500 kur) – jaja konsumpcyjne. Uprawa zbóż pod potrzeby paszowe.

 • Sylwester Olędzki  z Choroszczynki w lubelskim,

 

\"\"
Powierzchnia gosp. 140 ha. Produkcja zwierzęca – krowy mleczne 110 szt. + 90 szt. młodzieży +  1 byk. Uprawa zbóż,  kukurydzy, użytków zielonych na potrzeby paszowe.

 • Teresa i Marian Sękowie z Łaziska w  woj.  łódzkim,

 

\"\"
Gospodarstwo o pow. 7,4 ha. Produkcja zwierzęca – brojlery 6 rzutów  w kurniku o pow. 1200 m2.

 • Gertruda i Herbert  Tadaj  z Burdąga w  woj.  warmińsko – mazurskim,

 

\"\"
Powierzchnia gosp. 43 ha. Produkcja zwierzęca – 40 szt. krów mlecznych i 40 sztuk bydła mięsnego. Uprawa kukurydzy i użytków zielonych pod potrzeby paszowe.

 • Beata i Antoni Nocon z Rozmierzy w  woj.  opolskim,

 

\"\"
Powierzchnia gosp. 84 ha. Hod. bydła mlecznego 110 krów i 110 jałówek. Uprawa żyta, pszenżyta, jęczmienia ozimego i kukurydzy pod potrzeby paszowe.

 

 • Katarzyna i Marek Michalakowie z Golina – Kolonii w  woj.  wielkopolskim,

 

\"\"
Pow. gosp. – 31 ha wł. i 60 ha dzierżawy. Hodowla bydła mlecznego 50 szt. Uprawa zbóż i użytków zielonych na potrzeby paszowe  hodowli.

 • Marta i Zbigniew Cymerys z Górna w  woj.  podkarpackim,

 

\"\"
Gospodarstwo o pow. 25 ha. Hodowla krów mlecznych ( 18 krów i 18  jałówek). Uprawa łąk i pastwisk oraz zbóż pod potrzeby paszowe hodowli.

 •  Zbigniew i Edward Greczyn z Długiego w  woj.  lubuskim.

\"\"
Pow. gospodarstwa 280 ha. Uprawa pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych, rzepaku i soi.

 

Zwycięzcę Konkursu poznamy we wrześniu br. podczas Targów Agro Show w Bednarach k. Poznania.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie Prezes KRUS zapewnia główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie centralnym.

 

\"\"
Nagroda Prezesa KRUS – Farmtrac King – limitowana wersja modelu 675 DT.

 

Wręczenie nagród zarówno dla laureatów konkursu KRUS, jak i konkursu interrnetowego obędzie się podczas uroczystej gali, podczas targów AGRO SHOW w Bednarach (18 września 2015).

Redakcja AgroNews,
fot.: KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here