Zadania i stawki przy spisie rolnym

Nabór kandydatów na rachmistrzów i powołanie gminnego biura spisowego – m.in. takie zadania czekają na samorządy w związku ze spisem rolnym. W zamian jednorazowa nagroda rzędu 7 tys. zł lub comiesięczny dodatek.

Spis planowany jest na jesień przyszłego roku – potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i będzie badał stan na 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z ustawą pracami spisowymi na terenie gminy kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Będzie on mógł wyznaczyć zastępcę gminnego komisarza spisowego.

Do wykonywania prac spisowych gminny komisarz spisowy musi powołać gminne biuro spisowe, określając w zarządzeniu jego skład i organizację pracy. Ustawa wskazuje, że prace spisowe na rzecz gminnych biur spisowych wykonują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania gmin

Do zadań gminnych biur spisowych będzie należeć m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych z wykorzystaniem Internetu w siedzibie gminy, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych.

Gminy będą odpowiadać ponadto za organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie oraz będą współdziałać w ich szkoleniach i egzaminach sprawdzających ich wiedzę i przygotowanie.

Zadaniem gmin będzie też monitorowanie czynności spisowych i współudział przy popularyzacji spisu rolnego.

Nagroda dla komisarzy spisowych

Za pracę przy spisie komisarze spisowi otrzymają nagrodę; a zastępcy komisarza i pracownicy JST za wykonywanie prac spisowych będą mogli liczyć na comiesięczne dodatki lub jednorazową nagrodę.

Stawka dodatku spisowego to od 20 proc. do 120 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. Przykładowo przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł. Przy takiej stawce dodatek wynosiłby od 968 zł do 5807 zł

Maksymalna wysokość nagrody spisowej nie może być wyższa niż 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – zarówno w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców, jak i innych pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych. Według przyjętych danych GUS byłoby to 7259 zł.

Zrekrutowani przez gminy rachmistrzowie otrzymają 37 zł brutto za każdy prawidłowo spisany przeprowadzony bezpośrednio wywiad.

Kto może zostać rachmistrzem?

Badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne. Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, zamieszka na terenie danej gminy, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz nieskazywana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Źródło: http://kurier.pap.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,361ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat do 30...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE