Zamieszanie wokół VAT

Wraz z nowym rokiem weszły w życie zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zakładają one wzrost stawki podstawowej z 22 do 23%, podniesienie stawki na niektóre produkty z 7 do 8 %, a także wprowadzenie nowej stawki – 5% – na produkty rolne. I właśnie te ostatnie zrobiły najwięcej zamieszania w rolnictwie. Dlaczego? Otóż rolnicy często narzekają, że nie są w stanie prawidłowo określić stawek na swoje produkty. Winą za to można po części obarczyć polityków, którzy zapowiadali, że produkty dotąd opodatkowane 3% podatkiem będą teraz opodatkowane maksymalnie stawką 5%. A tak niestety się nie stało, o czym wielu producentów rolnych nie wie.

8% zamiast 5%
W katalogu produktów objętych stawką 5% nie znalazło się kilka podstawowych dla rolnictwa towarów. Są to: żywiec wieprzowy, wołowy, drobiowy, owies, rośliny włókniste i plewy zbóż. Wszystkie te artykuły obłożone są stawką 8%. Dziwić to może zwłaszcza w przypadku owsa, bowiem ziarna pozostałych zbóż mają stawkę 5%!

Problem z nawozami naturalnymi

Przy okazji zmian w ustawie o VAT, rząd aktualizował klasyfikację wyrobów i usług. Nowa klasyfikacja PKWiU 2008 zakłada, że obornik lub nawozy naturalne nie mieszczą się w grupie pochodzenia zwierzęcego. Nawozów tych próżno szukać również w wykazie towarów objętych zwrotem zryczałtowanym. Takie zapisy powodują poważny problem, bowiem rolnik-ryczałtowiec, sprzedając swoje nawozy naturalne podatnikowi VAT, nie otrzyma siedmioprocentowego zwrotu zryczałtowanego. Natomiast rolnik-vatowiec, zbywając nawozy, będzie musiał opodatkować je stawką 8%.

Ryczałt: uproszczeń jednak nie ma
W znowelizowanej ustawie o VAT zabrakło zapowiadanej wcześniej uproszczonej procedury przejścia rolnika ryczałtowego na rozliczanie według zasad ogólnych. Konieczne jest więc wykazanie się dostawami powyżej 20 tysięcy zł w poprzednim roku podatkowym oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży przez okres trzech miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik rezygnuje ze zwolnienia. Nie zmieniają się także zasady powrotu do ryczałtu – po upływie trzech lat od daty rezygnacji ze zwolnienia.

Ponadto w ustawie znalazł się zapis o wzroście stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 6,5%. Jednak ze względu na zastosowanie trzyletniego okresu przejściowego, do końca 2013 roku ryczałt będzie wynosił 7%.

Stawki VAT w rolnictwie, obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku:

 • buraki – 5%
 • materiał siewny zbóż (oprócz owsa), kukurydzy i rzepaku – 5%
 • materiał siewny buraków cukrowych, owsa – 8%
 • materiał siewny buraków pastewnych – 5%
 • ziarno zbóż (oprócz owsa) – 5%
 • owies – 8%
 • ziarno rzepaku, kukurydzy i rzepiku – 5%
 • nasiona motylkowych, strączkowych – 5%
 • śruta zbożowa i kukurydziana sojowa, rzepakowa makuch rzepakowy – 8%
 • otręby zbożowe i kukurydziane – 5%
 • wysłodki buraczane – 8%
 • koncentraty i premiksy do pasz – 8%
 • ziemniaki – 5%
 • świeże owoce i warzywa – 5%
 • warzywa wstępnie przetworzone – 8%
 • mleko – 5%
 • mleko w ramach sprzedaży bezpośredniej – 5%
 • jaja świeże – 5%
 • jaja wylęgowe – 8%
 • żywiec wieprzowy i wołowy, drobiowy – 8%
 • świeże skóry i wełna owcza – 8%
 • mączki rybne – 8%
 • nawozy mineralne – 8%
 • obornik, gnojowica – 8%
 • wapno nawozowe – 8%
 • środki ochrony roślin – 8%
 • siano – 5%
 • słoma, plewy –8%
 • usługi weterynaryjne – 23%
 • usługi weterynaryjne – badanie zwierząt i mięsa – 8%
 • leki weterynaryjne – 8%
 • maszyny, urządzenia, części zamienne – 23%
 • paliwo – 23%
 • energia elektryczna – 23%
 • usługi rolnicze – 8%
 • usługi pozarolnicze – 23%
 • zwrot zryczałtowany – 7%.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here