Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika oraz domownika zostaje przedłużony do 17 stycznia 2021 r – poinformowała  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony
Zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. 

Zasiłek obejmuje także rolników, którzy osobiście sprawują opiekę nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wystarczy wypełnić wniosek

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

30-lecie KRUS. Wywiad z prezes KRUS dr Aleksandrą Hadzik

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 grudnia 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 17 stycznia 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Oprac. na podst. KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here