Zbliża się koniec ważnych naborów. Można sporo zyskać, ale trzeba się spieszyć!

Już tylko do 30 października 2023 r. o wsparcie mogą się ubiegać: sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów owocowych, którzy w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu ponieśli straty na co najmniej 30 proc. i poniżej 70 proc. powierzchni upraw; rolnicy uprawiający kalafiory lub brokuły, którym nie zapłacono za zakontraktowane warzywa; podmioty prowadzące skup kukurydzy, które nabyły mokre ziarno i w wyniku braku stabilizacji na rynku poniosły dodatkowe koszty. Nabory są prowadzone przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc dla sadowników oraz plantatorów krzewów owocowych i truskawek

Wniosek należy dostarczyć do biura powiatowego Agencji. Wśród załączników powinny się znaleźć: kopia protokołu oszacowania szkód; kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacania składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy; zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce ARiMR, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową (Poczta Polska), a także przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Dotychczas zarejestrowano wnioski złożone przez ponad 3,3 tys. rolników.

Ta pomoc jest skierowana do producenta rolnego, który jest mikro-, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i ma nadany numer EP i będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie albo pomocy publicznej. Wszystko zależy od tego, czy szkody w uprawach wyniosły poniżej czy powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły straty, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Wysokość pomocy wyliczona zostanie jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody, oraz stawki tej pomocy:

  • 2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Wsparcie udzielone na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć równowartości w złotych 15 tys. euro.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Wsparcie dla producentów kalafiorów lub brokułów

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można dostarczać bezpośrednio do placówek Agencji, wysyłać drogą pocztową lub elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Do tej pory złożono kilkanaście wniosków.

O to wsparcie, które ma charakter pomocy publicznej,  mogą się ubiegać producenci rolni, którzy:

  • zawarli umowę na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów z podmiotem, który odmówił odbioru wszystkich zakontraktowanych warzyw i nie zapłacił za nie;
  • posiadają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;
  • mają nadany numer identyfikacyjny przez ARiMR.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy – 1250 zł, oraz powierzchni upraw kalafiorów lub brokułów, którą oblicza się dzieląc ilość nieodebranych warzyw przez ustalony przez GUS średni plon tych roślin z hektara w 2021 r. Pula środków przeznaczonych na to wsparcie wynosi 5 mln zł. Jeżeli zapotrzebowanie okaże się przekraczać budżet, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Dopłaty do mokrej kukurydzy

O takie dofinansowanie – wyłącznie w formule pomocy publicznej – mogą się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wnioski, z dołączonymi kopiami lub duplikatami faktur VAT potwierdzającymi nabycie mokrej kukurydzy i jej sprzedaż w wymininych wyżej okresach, przyjmują biura powiatowe Agencji. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce, wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl. Z bieżących danych wynika, że dotychczas złożonych zostało ponad 200 wniosków o to wsparcie.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. okresie – nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics