Zielone rolnictwo

Parlament Europejski stwierdził, że aby przyczynić się do powrotu koniunktury gospodarczej, przyszłoroczny budżet UE powinien zapewnić większe finansowanie projektom pilotażowym dla małych i średnich firm na obszarach wiejskich oraz wspierać badania i rozwój w sektorze proekologicznych technologii.

W dniu 24 marca w Brukseli osiągnięto konsensus – podczas debaty na forum Parlamentu Europejskiego przegłosowano po pierwszym czytaniu raport polskiej centroprawicowej europosłanki Sidonii Elżbiety Jędrzejewskiej na temat priorytetów dla budżetu na 2011 rok. Wśród najważniejszych rekomendacji znajdujących się w raporcie znalazł się apel o dodatkowe narzędzia, za pomocą których można byłoby się zająć "nowymi potrzebami" powstałymi w następstwie kryzysu gospodarczego w sektorze rolnym. Raport zawierał także prośbę, aby Komisja przedłożyła sprawozdanie na temat wdrażania wprowadzonych do budżetu na 2010 rok środków, którymi zamierza zwalczać kryzys w branży mleczarskiej oraz przedstawiła jakieś ostateczne podejście wraz z konkretnymi propozycjami przeciwdziałania w przyszłości wahaniom cen na rynku mleka i innych towarów rolnych.

Bezpieczna wielkość budżetu na ochronę środowiska

Europosłowie podkreślili również znaczenie zachowania "konkurencyjności" budżetu i tego, aby był on "zdolny do stawienia czoła nowym wyzwaniom dla środowiska w erze pokopenhaskiej". Coraz więcej uwagi poświęca się wzajemnej zależności między zmianą klimatu a rolnictwem. Unijne instytucje i organy coraz bardziej przybliżają się do takiej perspektywy przyszłej WPR, która uwzględnia wpływ globalnego ocieplenia i w większym stopniu przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych. Na przykład w minionym tygodniu [pod koniec marca] europarlamentarny Komitet Rolny zatwierdził raport na temat rolnictwa i zmian klimatu, będący własną inicjatywą francuskiego socjalistycznego europosła Stephana Le Folla. Raport apeluje o "nową WPR", która miałaby być "czynnikiem zarządzającym biosferą", aby zagwarantować przejście do nowego modelu produkcji i "rolnictwa wydajnego pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym".

Ponadto na zorganizowanej pod koniec marca na konferencji wysokim szczeblu, Komisarz UE ds. Środowiska Janez Potocnik stwierdził, że kamieniem węgielnym dyskusji na temat kształtu polityki po roku 2013 musi stać się znacząca i dogłębna "ekologizacja" WPR. Podczas wstępnej debaty na posiedzeniu Komitetu Rolnego w ubiegłym miesiącu europarlamentarzyści ze wszystkich frakcji politycznych nawoływali do ustanowienia takiego budżetu na WPR, który byłby przynajmniej równy obecnemu, aby móc utrzymać przy życiu gospodarstwa rolne i być w stanie reagować na szereg nowych wyzwań w sektorze rolnym.

Europarlament pierwszy w szeregu

Głosowanie sprawiło, że Parlament Europejski stał się pierwszą unijną instytucją, która przyjęła opinię w sprawie przyszłorocznego budżetu. Procedura dotycząca budżetu na 2011 rok po raz pierwszy pozwala Parlamentowi na możność decydowania wespół z Radą o całym budżecie, włączając w to rolnictwo.
Dnia 27 kwietnia, w pierwszym formalnym kroku procedury budżetowej, Komisja przyjmie projekt budżetu. Tego samego dnia przedstawi ona tę propozycję Komitetowi ds. Budżetu. Parlament zatwierdził rezolucję w sprawie głównej części unijnego budżetu 558 głosami za, 48 przeciw i 16 wstrzymującymi się.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. sxc.hu    
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here