ZIR protestuje przeciw działaniom ANR

Rolnicy z woj. zachodniopomorskiego krytykują resort rolnictwa za niewłaściwą, ich zdaniem, politykę gospodarowania ziemią po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach rolnych.

Członkowie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uważają, że zmarnowano ogromną historyczną szansę stworzenia modelowej w skali europejskiej struktury agrarnej.

Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby z jednej strony na zagospodarowanie czekało ponad 700 tys. ha, z drugiej kilka tysięcy rolników w sile wieku, nieźle wykształconych, posiadających zbyt małe na obecne warunki ale nieźle wyposażone technicznie gospodarstwa, pragnęło je powiększyć aby sprostać wymogom rynku. Wina za zaprzepaszczenie tej szansy obciąża nasze państwo – mówi Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem ZIR procesem restrukturyzacji częściej kierował przypadek  i doraźne potrzeby budżetu, niż dalekosiężny interes państwa i regionu.

Jak wyliczyła ZIR, w posiadaniu 2% gospodarstw znajduje się ciągle ok. 49,5% użytków rolnych.  Państwowe Gospodarstwa Rolne zastąpiły prywatne latyfundia. Taki stan rzeczy, według Sierpińskiego, jest przyczyną szeregu niekorzystnych zjawisk o znaczeniu gospodarczym i społecznym dla regionu.

Do najważniejszych należy zaliczyć monokulturę upraw, marginalizacja produkcji zwierzęcej, bardzo niską wartość produkcji z 1 ha użytków rolnych (ok. 1 tys. zł. niższa od średniej krajowej) , transfer  poza województwo środków ze sprzedaży ziemi (ok. 2 mld zł od 1992r.), czynszów dzierżawnych oraz znacznej części środków pochodzących z płatności obszarowych  i działań PROW – tłumaczy Sierpiński.

ZIR protestuje przeciw działaniom Agencji Nieruchomości Rolnych, których, zdaniem Izby, celem jest sprzedaż gruntów bez względu na nabywcę.

Najgorsze skojarzenia budzi sprzedaż ziemi wraz z aktualną umową dzierżawy w przypadku kiedy dzierżawiący grunty rolnik nie może z różnych przyczyn skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia – czytamy w komunikacie Izby.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza apeluje o:

  • natychmiastowe wstrzymanie finalizacji spraw, w których dzierżawca deklaruje chęć wykupu gruntu, jednak zaproponowane warunki i obecna sytuacja finansowa uniemożliwiły mu skorzystanie z prawa pierwszeństwa nabycia,
  • objęcie województwa zachodniopomorskiego specjalnym programem poprawy struktury agrarnej umożliwiającym wyłanianie kandydatów na dzierżawców i nabywców w drodze przetargu ofert ograniczonego uwzględniającego przygotowanie zawodowe,  doświadczenie i znaczenie planowanego przedsięwzięcia dla rozwoju społeczności lokalnej,
  • stworzenie szczególnie dla młodych rolników, dogodnych warunków wykupu w formie kredytu lub leasingu nie zagrażającego płynności finansowej gospodarstwa,  tak aby umożliwić im dalsze inwestycje modernizacyjne.
  • nie wstrzymywanie sprzedaży gruntów które w planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie pod elektrownie wiatrowe. Tym bardziej, że perspektywa inwestycji nie jest bliżej określona,  a kredyty preferencyjne na zakup ziemi kończą się w 2012r.
  • wprowadzenie do Strategii województwa zachodniopomorskiego zapisu  wskazującego na gospodarstwa rodzinne (tj. prowadzone przez rolnika indywidualnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej  niż 300 ha) jako podstawę ustroju rolnego województwa, co będzie spójne z zapisami Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa określającej długoterminową wizję obszarów wiejskich w Polsce.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here