Zmiana organizacji rynku mleka. Teraz to KOWR będzie nakładał kary

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przygotowany przez ministrstwo rolnictwa. Nowe przepisy przenoszą kompetencje do nakładania kar z ARiMR do KOWR.

  rolnik, rolnictwo, portal rolny, KOWR, ARiMR, mleko,

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec. Obecnie kary te wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To najważniejsza zmiana wprowadzona tą nowelą ustawową.

  – Zmiana ta jest uzasadniona, bo podmioty skupujące mleko przekazują informacje miesięczne o ilości skupionego mleka KOWR, a ponadto instytucja ta kontroluje te podmioty pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku i jest upoważniona do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych informacji o ilości skupionego mleka w danym miesiącu – czytamy w komunikacie CIR.

  Z KOWR do  ARiMR, z ARiMR do KOWR

  Nowelizowane przepisy zakładają, że właściwe organy KOWR będą nakładały kary pieniężne na podmioty skupujące mleko za nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu skupu tego surowca dyrektorowi generalnemu KOWR (obecnie jest to kompetencja ARiMR).

  Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie robi to KOWR) zajmie się opracowywaniem wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, które będą udostępniane na stronach internetowych ARMiR i KOWR. Przewidziano także zastąpienie w tych wnioskach numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców numerem w ewidencji producentów. Doprecyzowano też właściwość miejscową organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko.

  Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Redakcja AgroNews, fot. dreamstme.com

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here