Zmiany klimatu zagrażają rolnictwu . Plony mogą być niższe o połowę

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała dziś prognozę, w której przewiduje spadek, a nawet zaprzestanie produkcji roślinnej i hodowlanej w niektórych regionach południowych i śródziemnomorskich Europy z powodu zwiększonego negatywnego wpływu zmian klimatu.

Europejska Agencja Środowiska, zmiany klimatu, susza

Badanie wskazuje, że przystosowanie się do zmian klimatu musi stać się najwyższym priorytetem dla sektora rolnego Unii Europejskiej, jeśli ma poprawić odporność na ekstremalne zdarzenia, takie jak susze, fale upałów i powodzie.

Na całym świecie padają nowe rekordy ze względu na zmiany klimatu, a negatywne skutki tych zmian już wpływają na produkcję rolną w Europie, zwłaszcza na południu. Należy robić jeszcze więcej, by dostosować sektor rolno-spożywczy do zmian klimatu. Przyszłe polityki UE należy opracować w taki sposób, aby ułatwić i przyspieszyć transformację w tym sektorze – powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Negatywne skutki zmian klimatu są już odczuwalne w całej Europie. Ekstremalne warunki pogodowe, w tym ostatnie fale upałów w wielu częściach UE, już powodują straty ekonomiczne dla rolników i sektora rolnego w UE.

Eksperci EEA przyznają jednak, że zmiany klimatu mogą mieć również pewne pozytywne skutki ze względu na dłuższe sezony wegetacyjne i bardziej odpowiednie warunki uprawy. Jednak te pozytywy zostaną zrównoważone przez wzrost ekstremalnych zjawisk.

Eksperci EEA uważają, że zmiany klimatu doprowadziły do gorszych zbiorów i wyższych kosztów produkcji, wpływając na cenę, ilość i jakość produktów rolnych w niektórych częściach Europy.

Zgodnie z prognozami opartymi na scenariuszu emisji na najwyższym poziomie, przewiduje się, że plony nie nawadnianych upraw, takich jak pszenica, kukurydza i burak cukrowy, spadną w Europie Południowej nawet o 50% do 2050 r. Może to spowodować znaczny spadek dochodów gospodarstw rolnych.

Eksperci przewidują także spadek wartości gruntów rolnych w części Europy Południowej o ponad 80% do 2100 r., co może prowadzić do porzucenia ziemi.

EEA zaznacza, że chociaż bezpieczeństwo żywnościowe w UE nie jest zagrożone, to zwiększony popyt na żywność na całym świecie może wywierać presję na jej ceny w nadchodzących dziesięcioleciach.

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here