Zmiany w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

Do najważniejszych zadań ODR należy prowadzenie wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich działalności edukacyjnej, informacyjnej i doradczej.

 

\"rolnictwo,


"Na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, podległość wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego została przeniesiona z zarządów województw do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi" – powiedział Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

"Ośrodki doradztwa są też włączone w prowadzenie akcji informacyjnych w związku z sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie; aktualnie jest to informowanie o zagrożeniach ASF i ptasią grypą. Często działają także akcyjnie przy szacowaniu szkód" – skomentował wiceminister.

Zdaniem Ryszarda Zarudzkiego rola publicznego doradztwa w procesie stymulowania przemian w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich powinna rosnąć.

"A więc jest  to niezmiernie ważne narzędzie, które  próbujemy podnieść z sytuacji, w której się znalazło. Jest  to pewien proces; proces, tak jak wspomniałem, trwający od pół roku. Nie da się w pół roku wszystkiego załatwić, natomiast jesteśmy w stanie dobrze rozpoznać sytuację i przyjąć pewien plan działania, a potem ze stanowczą konsekwencją go realizować. Taki plan mamy, taki pomysł mamy i będziemy go wdrażać w kolejnych miesiącach i latach, bo nie jest to plan do zrealizowania w ciągu jednego roku" – dodał wiceminister Zarudzki.


Redakcja AgroNews,
Źródło: Sejm, fot.:MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here