Znamy dokładny harmonogram dotacji na ten rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała dokładny harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Agencja szczegółowo przedstawiła planowane działania, a także podała limity środków na poszczególne działania w ramach naboru.

Płatności bezpośrednie / wsparcie obszarowe

 • Podstawowe wsparcie dochodów: limit środków – 7 761 mln, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Płatność redystrybucyjna: limit środków -1 902 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Płatność dla młodych rolników: limit środków 204 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023

I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy

 • Obszary z roślinami miododajnymi: limit środków – 38 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi: limit środków: 2 670 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR: limit środków – 35 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Biologiczna ochrona upraw: limit środków 2 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych: limit środków – 93 mln zł), termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Dobrostan zwierząt: limit środków – 1 274 mln zł, termin naboru 15 marca -15 maja 2023

I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją

 • do krów: limit środków – 750 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • młodego bydła: limit środków – 849 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • owiec: limit środków – 23 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • kóz: limit środków 1 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • buraków cukrowych: limit środków – 347 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • chmielu: limit środków – 4 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • lnu: limit środków – 2 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • konopi włóknistych: limit środków – 0,4 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • pomidorów: limit środków – 10 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • truskawek: limit środków – 48 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • ziemniaków skrobiowych: limit środków – 42 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • roślin pastewnych: limit środków – 82 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • roślin strączkowych na nasiona: limit środków 304 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023

I.8.1 – I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000: limit środków 79 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000: limit środków 100 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000: limit środków 5 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych: limit środków 0,2 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: limit środków 2 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: limit środków – 53 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych: limit środków – 0,8 mln zł, termin naborów 15 marca – 15 maja 2023
 • Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych: limit środków – 0,8 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Rolnictwo ekologiczne: limit środków – 189 mln zł, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami: limit środków: 747 mln zł, dodatkowo 673,7 mln zł zaplanowane z budżetu PROW, termin naboru 15 marca – 15 maja 2023
 • Zalesianie gruntów rolnych: limit środków – 10 mln zł, termin naboru 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.
 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych: limit środków – 5 mln zł, termin naboru 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zakładanie systemów rolno-leśnych: limit środków – 5 mln zł, termin naboru 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych: limit środków – 11 mln zł, termin naborów 1 czerwca – 31 lipca 2023
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 – Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2007-2013 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2014-2020 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 15 marca – 15 maja 2023
 • Zobowiązania zalesieniowe – PROW 2004-2006 płatności będą realizowane z budżetu PROW: 1 czerwca – 15 lipca 2023

Interwencje sektorowe (produkty pszczele)

 • Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej: limit środków 1 mln zł, termin naboru 2 października – 31 października 2023
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

– I termin: limit pomocy – 24 mln zł, termin naboru 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: limit pomocy – 20 mln zł, termin naboru 2 – 31 października 2023

 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

– I termin: limit pomocy – 14 mln zł, termin naboru 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: limit pomocy –  15 mln zł , termin naboru 2 – 31 października 2023

 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej: limit pomocy 3 mln zł, termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

– I termin: limit pomocy – 9 mln zł, termin naboru 3 – 18 kwietnia 2023

– II termin: limit pomocy – 8 mln zł, termin naboru 2 – 31 października 2023

 • Wsparcie naukowo-badawcze: limit pomocy 1 mln zł, termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych: limit pomocy – 0,3 mln zł, termin naboru 2 – 31 października 2023

Interwencje sektorowe (owoce i warzywa)

– zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na te nabory

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw: termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw: termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw: termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw: termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu: termin naboru 2 – 31 października 2023
 • Badania i rozwój: termin naboru  2 – 31 października 2023

Inwestycje i rozwój gospodarstw

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność – dotacja 920 mln zł: termin naboru 23 października – 30 listopada 2023
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: limit  środków- 1 263 mln zł, termin naboru 15 listopada – 15 grudnia 2023
 • Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF: limit pomocy – 94 mln zł, termin naboru 16 sierpnia – 15 września 2023
 • Rozwój małych gospodarstw: limit  środków- 468 mln zł, termin naboru 1 – 30 sierpnia 2023
 • Premie dla młodych rolników: limit  środków- 811 mln zł, termin naboru  30 czerwca – 31 lipca 2023

Współpraca / rozwój lokalny

 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o PS nie określa się kwoty na nabór): termin naboru 7 – 31 sierpnia 2023
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności: limit środków – 174 mln zł, termin pomocy 27 listopada 2023 – 31 stycznia 2024.

ABC nowych dopłat – jakie normy GAEC będą konieczne w 2023 roku, aby otrzymać dopłaty?

Transfer wiedzy i doradztwo

 • Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników: limit środków 95 mln zł, termin naboru 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 1 Kompleksowe programy doradcze – beneficjent dedykowany: limit środków 618 mln zł, termin naboru 29 maja – 16 czerwca 2023
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych -moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych – beneficjent dedykowany: limit środków 13 mln zł, termin naboru 29 maja – 16 czerwca 2023

Przejściowe wsparcie krajowe: 15 marca – 15 maja 2023

AM/Redakcja AgroNews na podst. ARiMR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Młodzi rolnicy na start! Jest nowy harmonogram naboru wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała nowy harmonogram przyjmowania wniosków w ramach Krajowego Planu Strategicznego. Wynika z niego, że w czerwcu maja br. rusza nabór wniosków w ramach Interwencji...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics