ARR dofinansuje programy promocyjne branży rolnej

Agencja Rynku Rolnego zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych.
 
Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań  z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety  i cechy charakterystyczne produktu.
 
Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE:

 • świeże i przetworzone owoce i warzywa,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • oleje z nasion,
 • mleko i produkty mleczne,
 • świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
 • oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
 • miód i produkty pszczelarskie,
 • wina gatunkowe produkowane w określonym regionie psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
 • znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
 • chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 509/2006 lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 510/2006 oraz produkty zarejestrowane
 • w ramach tych systemów,
 • rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
 • mięso drobiowe.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich:

 • świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;
 • mięso drobiowe wysokiej jakości;
 • przetwory mleczne;
 • napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;
 • świeże i przetworzone owoce i warzywa;
 • przetwory ze zbóż i ryżu;
 • włókno lniane;
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;
 • produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;
 • produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.

Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz wniosku dotyczącego programów współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adresem: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl
 
Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 1 października 2012 roku, o godz. 16.00
 
UWAGA! TERMIN DOTYCZY ZARÓWNO PROPOZYCJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH NA RYNEK WEWNĘTRZNY UE, JAK I NA RYNEK KRAJÓW TRZECICH.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here