Bayer CropScience podsumował działania Centrum Doradztwa Technicznego

Firma Bayer CropScience podsumowała badania, które prowadziła w swoich Centrach Doradztwach Technicznego na terenie całego kraju w 2015 roku.

Jeżeli chodzi o zboża, rok 2015 można uznać za nienajlepszy. Ceny produktów rolnych miały tendencję spadkową. Roczna średnia opadów deszczu była niższa niż w 2014 roku. W CDT w Modzurowie tuż po siewie w 2014 nastąpiły duże opady deszczu a później od stycznia aż do lipca panowała susza. Jednak w specyficznym mikroklimacie tego regionu wilgoć została zatrzymana przez glebę i już jesienią 2014 pojawiła się łamliwość podstawy źdźbła. Pojawiły się także naloty mszyc i te wszystkie czynniki spowodowały, że opłacalność produkcji zbóż spadła.

 

\"\"
Adrian Sikora, specjalista ds. doświadczeń polowych Bayer CropScience

 

 

Wystąpienie chorób grzybowych to jeden z wielu czynników limitujących plonowanie. W naszym kraju potrafią one atakować bardzo nierównomiernie. W tym roku południe kraju zostało opanowane przez: łamliwość podstawy źdźbła, rdze (żółtą i brunatną), septoriozę paskowaną liści pszenicy  i oczywiście mączniak prawdziwy. W części północnej nie odnotowano aż tak wysokiego stopnia porażenia.

W tym trudnym sezonie, w ochronie fungicydowej na naszych plantacjach królował program Univo®XproTM. Znany na rynku od 2013 (Fandango + Aviator® Xpro), udoskonalony w 2015:  Aviator Xpro 225 EC zastąpiono produktem Boogie®Xpro 400 EC.

Na podstawie kilkuletnich badań przeprowadzonych przez firmę Bayer w Centrum Doradztwa Technicznego Modzurów udowodniono, że zastosowanie programu Univo Xpro daje 100% procentową pewność należytej ochrony roślin przed patogenami chorobotwórczymi, występującymi przez cały okres wegetacji wiosenno-letniej, zapewniając jednocześnie zwalczanie najszerszego spektrum występujących chorób. Inne produkty nie zapewniły ochrony kompleksowo. Jedne zabezpieczyły tylko część dolną roślin, inne bardzo dobrze ochroniły tylko górne liście i kłosy.  Ponadto zastosowanie Boogie Xpro 400 EC na rośliny bardzo silnie porażone przez łamliwość podstawy źdźbła spowodowało bardzo dobry efekt leczniczy nadmiernie porażonych dolnych partii łodyg. Pozostałe produkty nie wykazały się tak wysokim stopniem ograniczenia wystąpienia tej bardzo niebezpiecznej choroby, która w późniejszym terminie spowodowała duże straty w plonowaniu i jakości. Zastosowanie ochrony w późniejszym terminie jest bezcelowe, gdyż nie cofnie już niekorzystnych zmian w strukturze łodygi.


Podsumowując: tylko program Univo Xpro zagwarantował efektywną ochronę intensywnie prowadzonych plantacji pszenicy ozimej, zapewniając wysoki plon oraz jakość zebranego ziarna, a przez to należyty przychód dla gospodarstwa.    


Wczesną wiosną przy przeprowadzanych lustracjach pól, praktycznie  na terenie całej Polski napotykaliśmy na  dziwne,  w niespodziewanie dużej skali, objawy uszkodzeń roślin.

Szczególnie dotyczyło to  jęczmienia ozimego,  ale  również  pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz , co  było  bardzo dużym zaskoczeniem, również rzepaku ozimego. Początkowo trudna była identyfikacja co  wywołało taki stan, szczególnie że  na plantacjach pojawiały się bardzo często  objawy   wielu  chorób,  z  objawami chorób  wirusowych włącznie.  Szczegółowe badania prób oraz  analiza warunków pogodowych jesienią 2014,  w  tym też odnotowanie sporych nalotów mszyc oraz  żerowania skoczków, czyli wektorów  chorób wirusowych przyniosły odpowiedź –  wiosną 2015  roku  nasilenie objawów  spowodowanych przez  choroby wirusowe było największe  od  wielu lat .  Zjawisko  to było zaskoczeniem we wszystkich regionach, z wyjątkiem regionów  południowo – zachodniej Polski, gdzie  ten  problem pojawia się co  kilka lat, szczególnie gdy jesienią są sprzyjające warunki do  migracji szkodników przenoszących choroby wirusowe.  Jesień 2014 była długa, ciepła i umiarkowanie wilgotna co sprzyjało żerowaniu mszyc i skoczków.  Najbardziej ucierpiały plantacje  jęczmienia ozimego – z których ponad 50 %  zostało zlikwidowanych.  Objawy na plantacjach pszenic pojawiły się trochę później i w  nieco mniejszej skali,  jednak  w  wielu  przypadkach  miały one  wpływ  na  znacznie mniejsze plony. 

Do najważniejszych chorób wirusowych w Polsce należą: żółta karłowatość jęczmienia, żółta mozaika jęczmienia, odglebowa mozaika zbóż, karłowatość pszenicy.

Choroby te są niebezpieczne dla zbóż ozimych szczególnie w warunkach długiej i ciepłej jesieni, kiedy do zakażenia dochodzi  po wschodach zbóż. Charakterystyczne  dla każdej choroby objawy pojawiają się przeważnie wczesną wiosną na młodych roślinach. W przypadku chorób wirusowych nie ma możliwości ich bezpośredniego zwalczania.  Najważniejsza w tym przypadku jest prewencja, obejmuje ona takie działania jak :  ograniczanie występowania wektorów (organizmów przenoszących), hodowla i uprawa odmian odpornych, odpowiednie terminy siewów zbóż ozimych.

Zwalczanie szkodników można  przeprowadzić dwutorowo, przez  zastosowanie zapraw  nasiennych owadobójczych ( Astep® 225 FS ) chroniących rośliny  przez okres kilku tygodni lub  przez  zwalczanie  owadów przenoszących choroby wirusowe  wykonując  zabiegi  nalistne insektycydami.  W  tym jednak  przypadku ważne jest by zabieg wykonać  w  odpowiednim momencie,   może w tym  pomóc  częste przeprowadzanie lustracji polowych lub  zastosowanie  systemów  ostrzegających przed  ich pojawem. Przy długiej i ciepłej jesieni może  zaistnieć konieczność  wykonania nawet kilku zabiegów.

Rzepak – „Złota technologia”
Bardzo ważnym elementem w procesie produkcji rzepaku jest ochrona fungicydowa i insektycydowa rośliny uprawnej. Czas od momentu siewu aż do zbiorów to niemal rok, rok zmiennych warunków pogodowych, nalotów szkodników, występowania chorób itd., Jako roślina bardzo wymagająca potrzebuje odpowiedniego podejścia i dlatego też firma Bayer w roku 2014 wprowadziła na rynek innowacyjny system ochrony rzepaku zwany Złotą Technologią. W skład tej technologii wchodzą zarówno fungicydy (Tilmor® 240 EC, Propulse® 250 SC), jak i insektycydy (Decis® Mega 50 EW, Proteus® 110 OD,  Biscaya® 240 OD). Stosowanie tych produktów w odpowiednim czasie zgodnie z monitoringiem nalotów i występowaniem patogenów, gwarantuje doskonałe efekty w postaci zdrowych i nieuszkodzonych roślin.

 

\"\"
Tadeusz Borecki, Specjalista ds. doświadczeń polowych Bayer CropScience

 

Bardzo ważnym elementem agrotechniki rzepaku jest ochrona fungicydowa i regulacja łanu. Wiosną staniemy przed pytaniem „czy regulować rzepak” odpowiedź jest tylko jedna „TAK” ale należy raczej wpływać na pokrój rośliny poprzez ograniczenie nadmiernego wzrostu pędu głównego, po to by roślina wytworzyła jak najwięcej pędów bocznych. Użycie preparatów o silnych właściwościach regulacyjnych a słabszych fungicydowych może spowodować zbyt mocne zahamowanie wzrostu rośliny a w niektórych przypadkach nawet fitotoksyczność.  Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w praktyce na naszej plantacji doświadczalnej w Sławkowie. Zbyt mocne regulatory plus niesprzyjające warunki pogodowe w postaci suszy spowodowały osłabienie roślin, co przełożyło się na zniżkę plonu.

Dlatego warto zastosować preparat, który jest bezpieczny dla rzepaku, a oprócz właściwości regulacyjnych będzie też bardzo dobrze zwalczał choroby. Jest to pierwszy zabieg fungicydowy po długim okresie, w którym rośliny są zainfekowane chorobą zwaną suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria Spp.). Jedynym rozwiązaniem, które spowoduje działanie „dwutorowe” (z jednej strony regulację pokroju, a z drugiej doskonałe zwalczenie chorób) jest środek Tilmor 240 EC w dawce 1 l/ha stosowany w fazie wybijania rzepaku w pęd. Lub w fazie wzrostu pędu głównego. Koniecznym zabiegiem jest zastosowanie fungicydu w okresie kwitnienia.  Propulse gwarantuje wysoką, stabilną skuteczność  przeciw wszystkim chorobom okresu kwitnienia, wysoki plon nasion i oleju z ha, tym samym wysoką  stopę zwrotu poniesionych nakładów.

Sady, jagodowe
Sezon wegetacyjny 2015 dla większości sadowników nie był trudny. Z powodu suszy i panujących wysokich temperatur, parch jabłoni nie stanowił większego problemu. Pojawiające się infekcje miały głównie charakter infekcji słabych. 

Najwięcej kłopotu sprawił jednak mączniak jabłoni. W tak dużym nasileniu mączniak wystąpił ostatnio w latach 2008 i 2009.

 

\"\"
Wojciech Karaś, dział rozwoju firmy Bayer CropScience w Polsce Północno-Wschodniej, Sławomir Kaszubowski, szef działu doświadczalnego Bayer CropScience

 

W doświadczeniu w zwalczaniu mączniaka jabłoni, które przeprowadziliśmy w sezonie 2015 na bardzo podatnej odmianie jabłoni „Early Geneva”, potwierdziły się nam bardzo dobre wyniki z doświadczeń z lat 2008 i 2009, które wówczas przeprowadzane były w ówczesnym Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, oraz sadach Sadowniczej Stacji Badawczej Bayer. Wiodącym środkiem w zwalczaniu tego patogenu była Luna® Experience.

W lokalizacjach, które monitorowaliśmy pod kątem wystąpienia szarej pleśni (dotyczy upraw jagodowych), również nie odnotowaliśmy większych zagrożeń. Problem wystąpił jedynie na plantacjach truskawek i to wyłącznie tych pod agrowłókniną. Wówczas, w czasie kwitnienia truskawek występowały opady deszczu i pod agrowłókniną panowała wysoka wilgotność.

 

\"\"
Tomasz Gasparski, specjalista ds. doświadczeń polowych Bayer CropScience

Sadownicza Stacja Badawcza CropScience, oprócz prowadzenia badań środków ochrony roślin, współorganizuje również różnego typu spotkania: Forum Doradców Sadowniczych, zimowe spotkania ze studentami czy też w ramach akcji Grunt to Bezpieczeństwo – Spotkania ze szkołami. W ramach Systemu wspomagania decyzji Vademecum opracowywane są komunikaty zarówno sadownicze, jak i jagodowe. W  sezonie 2016 wspomniany system obejmie sieć kilkudziesięciu stacji pogodowych z danymi na temat poziomu zagrożenia ze strony najgroźniejszych patogenów jabłoni, gruszy, drzew pestkowych i upraw jagodowych.

Źródło: Bayer CropScience
Fot.: Redakcja AgroNews
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE