Będą pieniądze za szkody wyrządzone przez foki i ptaki chronione

Komisja Europejska potwierdziła możliwość wypłaty rybakom rekompensat za szkody wyrządzane w sprzęcie połowowym przez ssaki morskie i ptaki chronione.

 

\"rolnictwo,
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rybaków przybrzeżnych w przekazanym Komisji Europejskiej 22 maja br. Projekcie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w ramach działania dotyczącego ochrony i  odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich przewidziano rozwiązania dotyczące systemu takich rekompensat.

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską całego Programu Operacyjnego potrzebne będzie wdrożenie odpowiednich aktów  wykonawczych, w  których określone zostaną m.in. formy wsparcia i wydatki kwalifikowalne.

Czytaj także:

Susza, grad, huragan. Szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lepiej zgłaszać jak najszybciej
Znamy termin składania wniosków o premię dla młodych rolników z nowego PROW

Środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przewidziane obecnie na rekompensaty za szkody wyrządzane przez foki i ptaki chronione wyniosą 4 mln euro.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są już działania konsultacyjne. Wypracowywane są propozycje rozwiązań prawnych. Odpowiedni projekt uchwały zostanie przygotowywany przez Departament Rybołówstwa, we współpracy ze środowiskiem rybackim, a następnie poddany procedurze zatwierdzenia przez Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/abbilder

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here