Białoruś gotowa na współpracę w zakresie rolnictwa

O perspektywach rozwoju współpracy w zakresie rolnictwa rozmawiali podsekretarz stanu MRiRW Andrzej Butra z Ministrem Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białoruś Michaiłem Iwanowiczem Rusyjem.

Do spotkania doszło podczas roboczej wizyty wiceministra Butry w Mińsku. Polska delegacja wzięła także udział  w uroczystym otwarciu międzynarodowych targów rolnych „Bełagro 2011”.

Podczas rozmów białoruski minister podziękował za dotychczasową pomoc ekspercką udzieloną przez Polskę w zakresie dostosowywania białoruskiej produkcji rolnej do standardów UE. Wyraził nadzieję, że taka współpraca będzie kontynuowana również w przyszłości. Strona białoruska podkreśliła, że jest bardzo zainteresowana pozyskaniem polskich inwestycji oraz nowoczesnych technologii, które mogą przyspieszyć proces modernizacji przetwórstwa rolno-spożywczego na Białorusi, w szczególności przemysłu mięsnego oraz mleczarskiego i cukrowniczego. Minister Rusyj wyraził także zainteresowanie zapoznaniem się z polskimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania centrów logistycznych oraz rynków hurtowych artykułów rolno-spożywczych.

Wiceminister Andrzej Butra podkreślił, że polsko-białoruska współpraca w dziedzinie rolnictwa odgrywa bardzo ważną rolę w całokształcie dwustronnych stosunków gospodarczych. Białoruś jest jednym z ważniejszych polskich partnerów handlowych w zakresie sektora rolnego wśród krajów pozaunijnych. Ponadto omówiona została kwestia wymagań stosowanych przez Białoruś w imporcie mięsa z Polski. W związku z wejściem w życie unii celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan, wymogi te uległy zaostrzeniu. Dlatego też, strona polska zwróciła się do strony białoruskiej o modyfikację wymogów tak, aby nie stanowiły one bariery dla naszego eksportu. Omówione zostały także inne bariery, na które napotykają polskie firmy w eksporcie rolnym na Białoruś, takie jak procedura w certyfikacji, zbyt krótki okres ważności wiz, czy też zaleganie z płatnościami. Strona białoruska zadeklarowała pozytywne rozwiązanie wszystkich zgłaszanych przez Polskę problemów w eksporcie rolnym na Białoruś.

Minister Michaił Rusyj potwierdził, że Białoruś nie wprowadziła zakazu importu polskich owoców i warzyw z powodu wybuchu w Niemczech epidemii zachorowań wywołanych zmutowanym szczepem bakterii E.coli, mimo wprowadzonych ograniczeń w tym zakresie przez Federację Rosyjską. Aktualnie obowiązuje jedynie zakaz tranzytu unijnych warzyw i owoców przez terytorium Białorusi do Federacji Rosyjskiej.

Podczas spotkania, w ramach rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa, strona polska zadeklarowała również wsparcie eksperckie dotyczące kontroli weterynaryjnej na granicy państwowej oraz realizację wspólnego programu zwalczania wścieklizny w pasie przygranicznym.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here