Ceny kukurydzy osiągnęły poziom najwyższy od 2013 roku

Według danych MRiRW przeciętna cena kukurydzy paszowej w sierpniu była wyższa o 19,6% r/r wobec wzrostu o 12,7% r/r w lipcu. Osiągnęła tym samym poziom najwyższy od maja’13. Wzrostom cen sprzyjały malejące zapasy kukurydzy w kraju i UE –wg IGC na początku sez. 2020/21 mogą być one w UE niższe o 36% r/r, co w dużym stopniu związane jest z mniejszym importem kukurydzy w sezonie 2019/20.

W sierpniu odnotowano istotny wzrost cen kukurydzy za oceanem pod wpływem informacji o znaczących stratach w uprawach wywołanych huraganem w USA w pierwszej połowie tego miesiąca oraz o wysokich temperaturach w tym kraju w obszarach koncentracji upraw. Skutkowało to obniżką ceł przywozowych na kukurydzę w UE.

Dynamika cen zakupu kukurydzy w Polsce przyspieszyła na koniec sezonu 2019/20

FAO na początku września obcięło światowe prognozy zbiorów kukurydzy w stosunku do lipca o 26,7 mln t, do 1,182 mld t, głównie w wyniku mniejszych prognoz dla USA. Wciąż jednak, biorąc od uwagę zbiory na świecie, będzie to poziom o 3,9% wyższy niż przed rokiem. Wsparciem dla cen są także doniesienia o mniejszej produkcji w Chinach z uwagi na powodzie w tym kraju. Mimo wysokich zapasów, w sezonie 2020/21możliwy jest wzrost chińskiego importu kukurydzy w warunkach odbudowującej się produkcji trzody chlewnej w Państwie Środka. Tygodniowe dane USDA nt. amerykańskiej sprzedaży zagranicznej wskazują, że eksport kukurydzy z USA do Chin w sierpniu przekroczył 1 mln t, co było rekordowym wynikiem dla pojedynczego miesiąca.

Tym samym łączny amerykański eksport kukurydzy do Państwa Środka w sezonie o 2019/21 wyniósł 1,9 mln t, będąc 9,5-krotnie wyższy niż przed rokiem. Wzrosnąć mogła również sprzedaż ukraińskiej kukurydzy do Chin. Co więcej, pogarszające się prognozy zbiorów na Ukrainie, spowodowały,że presja podaży kukurydzy pochodzącej z tego kraju na rynku UE jest wyraźnie mniejsza. Według KE w pierwszych 10 tyg. sezonie 2020/21 (1 lipca –6 września) unijny import kukurydzy z Chin zmalał aż o 88% r/r, co spowodowało spadek przywozu kukurydzy ogółem do UE w analogicznym okresie o 12% r/r. KE szacuje, że produkcja kukurydzy w 2020 w UE utrzyma się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (+0,25 % r/r), co przy mniejszych zapasach obniży jej wewnętrzną podaż.

Źródło: Departament Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski SA

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here