Ceny skupu żywca wieprzowego coraz niższe

Jak informuje BGŻ, w bieżącym roku ceny skupu żywca wieprzowego utrzymują się na istotnie niższym poziomie niż rok wcześniej.

Na początku roku nastąpił znaczny spadek cen, związany z wykryciem ognisk wirusa ASF. W drugim kwartale ceny rosły i wszystko wskazywało na to, że sytuacja na rynku powoli się stabilizuje. Jednak od początku trzeciego kwartału ceny zaczęły znowu się obniżać. Było to o tyle nieoczekiwane, że w tym okresie powinniśmy obserwować ich wzrosty, spowodowane czynnikami sezonowymi, takimi jak np. większa konsumpcja w okresie letnim.

W rezultacie przeciętne ceny tygodniowe we wrześniu i październiku utrzymywały się na poziomie o 15-20% niższym niż w analogicznych tygodniach poprzedniego roku.

Jedną z przyczyn obecnej sytuacji są ograniczenia w eksporcie mięsa wieprzowego, związane z pojawieniem się wirusa ASF w Unii Europejskiej. Kraje Unii Celnej wprowadziły zakaz importu wieprzowiny z całej UE. Sytuację Polski dodatkowo skomplikowało embargo nałożone przez kraje azjatyckie, m.in.: Japonię, Chiny i Koreę Płd.

W 2013 r. na wszystkie rynki, na których został wprowadzony zakaz importu kierowaliśmy 45% wolumenu całego eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Polskie firmy starały się kompensować ich utratę poprzez większą sprzedaż w ramach UE, jednak nie zdołano w ten sposób zagospodarować całych nadwyżek tego rodzaju mięsa. W rezultacie po ośmiu miesiącach br. eksport nieprzetworzonej wieprzowiny był mniejszy o 49 tys. t w porównaniu do roku poprzedniego.

\"\"

Dodatkowo w czerwcu, lipcu i sierpniu na wysokim poziomie utrzymywał się import mięsa. W każdym z tych miesięcy do kraju trafiło po ponad 50 tys. t nieprzetworzonego mięsa z innych państw UE. Łącznie w okresie I-VIII br. import nieprzetworzonego mięsa wyniósł 401 tys.t – o 7 tys. t. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Na niższy poziom cen miało również wpływ rosnące pogłowie trzody w kraju. Wg. danych GUS na początku czerwca br. wyniosło ono 11,7 mln szt. – o 5% więcej niż pod koniec lipca 2013 r. O 4% zwiększyła się liczebność prosiąt oraz warchlaków. Odnotowano też wysoki, 8-procentowy, wzrost liczby trzody na ubój. Zwiększyła się również liczba loch prośnych – o 3%.

Czytaj więcej:
O kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia
NIE dla obniżenia dopuszczalnego poziomu cynku w paszach dla świń

Wzrost pogłowia był w części spowodowany pogorszeniem bilansu handlowego żywca. W okresie od stycznia do sierpnia br. eksport wyniósł 6,7 tys. szt. i był mniejszy o 25% niż w analogicznym okresie 2013 r. Zwiększył się natomiast import – o 3%, do poziomu 155 tys. szt. Rosnące pogłowie jest również stymulowane niskim poziomem cen mieszanek paszowych dla trzody. W opisywanym okresie średnia cena mieszanki grower/finisher była niższa o 13% niż rok wcześniej.

Wyższe pogłowie znalazło swoje odzwierciedlenie w większym skupie. Wg GUS, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. do punktów skupu dostarczono 1,27 mln t żywca, tj. o 17% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2013 r.

 

Redakcja AgroNews

Źródło BGŻ, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here