Ceny środków produkcji falują

W maju 2012 r. wyraźnie zmniejszyła się dynamika podwyżek cen środków produkcji. Umiarkowanie podrożały środki ochrony roślin oraz maszyny rolnicze, a nawozy mineralne i bezpośrednie nośniki energii nieznacznie potaniały – informuje Aldon Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Spadający popyt na nawozy mineralne spowodował wprowadzenie sezonowych obniżek cen przez głównych dystrybutorów. Ceny zostały obniżone średnio o 0,3%. Najbardziej potaniała saletra amonowa (o 0,7%), a podrożał superfosfat prosty (o 0,2%).

Od początku roku nawozy mineralne podrożały o 5,7%, w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy (o 10,1%), polifoska (o 7,9%) oraz saletra amonowa (o 8,2%). W ciągu 12 miesięcy wzrost cen wyniósł 11,6%, w tym polifsoka podrożała o 16,7%, sól potasowa o 16,3%, a fosforan amonu o 15,3%.

Nawozy azotowe podrożały średnio o blisko 8%, a superfosfaty o 11%. Spadek cen nawozów mineralnych w maju 2012 r., przy jednoczesnym wzroście cen zbóż spowodował, że ich wzajemne relacje się poprawiły, a na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 4,6 kg pszenicy, czyli o 0,2 kg mniej niż miesiąc wcześniej. Było to jednak o 0,7 kg więcej niż przed rokiem. Relatywnie najtańsza pozostała sól potasowa (równowartość 3,6 kg pszenicy), a najdroższy był nawóz trójskładnikowy (5,9 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również się poprawiły. Na zakup 1 kg NPK w maju 2012 r. należało przeznaczyć 8,0 kg żywca wieprzowego, o 0,1 kg mniej niż w miesiącu poprzednim oraz o 0,8 kg mniej niż przed rokiem.

W maju 2012 r. silnie, bo o ponad 12% podrożały nawozy wapniowe. Są one obecnie o 2,5% droższe niż przed rokiem. Po trwających od marca 2012 r. silnych podwyżkach cen nawozów mineralnych na światowych rynkach, w maju ceny zostały obniżone średnio 0,5%. Zmiana trendu wynika m.in. ze spadku indeksu światowych cen żywności. Najbardziej podrożał superfosfat potrójny2 (o 9,9%) oraz fosforan amonu3 (o 6,7%). Mocznik4 podrożał w tym czasie nieznacznie, bo o 0,7%, a sól potasowa5 potaniała o 2,4%.

Wyraźnie (o 7,0%) potaniały również fosforyty, surowiec do produkcji nawozów fosforowych. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych w handlu światowym wzrosły o 5,4%, w tym mocznik podrożał aż o 25,0%, a sól potasowa o 9,4%. W tym okresie superfosfat potrójny potaniał o 11,4%, a fosforan amonu o 9,3%. Od marca 2012 r. ceny środków ochrony roślin zaczęły wyraźnie rosnąć, pod wpływem zwiększonego popytu. W maju wzrost cen wyniósł średnio o 0,7%, w tym najbardziej podrożał Decis (o 2,1%) oraz Chwastox (o 1,5%). Po raz kolejny potaniał Roundup (o 0,4%). Ceny pestycydów są jednak tylko o 1,5% droższe niż przed rokiem, przy czym Miedzian podrożał w tym okresie o 6,2%, a zaprawy nasienne i Roundup potaniały odpowiednio o 10,8 i 7,2%. W maju 2012 r. średnie ceny bezpośrednich nośników energii pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca, przy niewielkim zróżnicowaniu.

Najbardziej, bo o 0,8% podrożały smary do łożysk. Potaniał natomiast koks opałowy (o 0,9%). Symbolicznie potaniały również strategiczne produkty segmentu nośników energii – paliwa ropopochodne, w tym olej opałowy o 0,7%, a benzyny i olej napędowy o 0,3%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii podrożały o 9,3%, w tym olej opałowy o 17,1%, olej napędowy o 14,0%, benzyna o 13,1% oraz gaz propan-butan LPG o 12,3%.

Zahamowanie wzrostu cen paliw ropopochodnych w Polsce jest spowodowane przede wszystkim spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ropa Brent1 potaniała w maju o 8,2% i jest obecnie o 3,4% tańsza niż przed rokiem. Taniejąca ropa naftowa na światowych rynkach jest efektem słabnącego popytu w warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Chinach, USA i UE, ale także częściowym ustabilizowaniem sytuacji geopolitycznej.

W maju 2012 r. średnie ceny materiałów budowlanych pozostały na poziomie z kwietnia. Najbardziej, bo o 0,8% podrożały cegły, potaniały natomiast płyty OSB (o 0,8%). Materiały budowlane są obecnie o 3,4% droższe niż przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy najbardziej podrożały płyty styropianowe (o 8,1%) oraz wapno budowlane (o 6,6%). Potaniały natomiast o 2,8% płyty OSB. Zwiększyła się dynamika wzrostu cen maszyn rolniczych. W maju 2012 r. podrożały one średnio o 0,5%, w tym najbardziej kultywatory ciągnikowe (o 12,1%). Tańsze, o 2,7% były natomiast pługi ciągnikowe. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 5,3%, w tym kultywatory o 36,3%. Tańsze niż przed rokiem o 7,1% były schładzarki do mleka.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here