Dla kogo 51 %, a dla kogo 49%?

9 kwietnia br. w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie z organizacjami i związkami rolniczymi w sprawie prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z udziałem Skarbu Państwa. Przewodnim tematem dyskusji były opracowane przez resort rolnictwa po konsultacjach ze środowiskiem rolniczym propozycje zmian „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” przygotowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, reprezentowane w trakcie spotkania przez Podsekretarz Stanu Joannę Schmid. Aktywny udział w rozmowach wziął Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Debacie przewodniczył natomiast Sekretarz Stanu MRiRW Kazimierz Plocke.

Odnosząc się do przedstawianych idei prywatyzacji rynków hurtowych Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz już po raz kolejny wyraził obawy samorządu rolniczego co do faktycznej możliwości nabycia akcji tych spółek przez producentów rolnych i ich związki. Podkreślając konieczność pozostawienia nadzoru na rynkami stwierdził, że godnym rozważenia rozwiązaniem byłoby częściowe przejęcie akcji przez samorządy terytorialne. Argumentując tę tezę przytoczył przykład Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Bronisze”, który podczas rozpoczęcia dyskusji na temat prywatyzacji rynków hurtowych był przedmiotem zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie w resorcie rolnictwa było również okazją do ponownego przedstawienia stanowiska środowiska rolniczego w kwestii planów prywatyzacyjnych Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt. Prezes Wiktor Szmulewicz, powołując się Zarządzenie Nr 35 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 2008 roku, na podstawie którego opracowywano koncepcję prywatyzacji, stwierdził, że SHiUZ-y powinny zostać zakwalifikowane do spółek strategicznych z punktu widzenia polityki rolnej państwa  i jako takie podlegać jedynie częściowej prywatyzacji przy jednoczesnej konsolidacji 4 obecnie podmiotów w jedną silną spółkę, będącą w stanie w sposób efektywny konkurować na rynku z firmami zachodnimi. Prezes KRIR wyraził pogląd, iż należałoby dążyć do sytuacji, w której 51% akcji takiej skonsolidowanej spółki nadal pozostawałoby w rękach Skarbu Państwa, natomiast 49% akcji powinno stanowić własność producentów rolnych i związków hodowli zwierząt realizujących krajowe programy hodowlane.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here