Dla kogo stypendium pomostowe

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie; osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 105 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu; są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców; pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

\"Dla

 

Wysokość przyznawanego stypendium w roku akademickim 2013/14 wyniesie 5 tys. zł i będzie ono wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2013 r. do lipca 2014 r. Po pierwszym roku stypendyści pomostowi będą mogli uzyskać dalszą pomoc, ale tylko wówczas, gdy osiągną ponadprzeciętne wyniki w nauce.

W dotychczasowych jedenastu edycjach przyznano ok. 14,8 tys. stypendiów, w tym prawie 11 tys. studentom I roku. Fundatorzy przeznaczyli na ten cel niemal 59 mln zł. Łącznie 7 477 stypendiów dostała młodzież pochodząca z rodzin popegeerowskich. W tym roku może ona liczyć na ok. 390 stypendiów.

Czytaj dalej artykuł: Cel programu

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here