Advertisement

Dlaczego rosną ceny nawozów azotowych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytanie odnośnie nawozów azotowych. Samorząd rolniczy jest zaniepokojony drastycznie wzrastającą ceną oraz dostępnością polskich nawozów produkowanych przez Grupę Azoty. 

KRIR apeluje aby Zakłady Azotowe zapewniły odpowiednią ilość nawozów dla polskich rolników, a także spowolniły drastyczny wzrost cen nawozów, które są niezbędne do prowadzenia nowoczesnej produkcji rolniczej i zapewnienia żywności.

Dlaczego rosną ceny nawozów azotowych?
Dlaczego rosną ceny nawozów azotowych?

Na pytania samorządowców odpowiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty pokazując w szerszym kontekście uwarunkowania związane z funkcjonowaniem Grupy Azoty na krajowym rynku zaopatrzenia rolnictwa.

Polityka cenowa gwarantuje, że co roku do polskich rolników trafia z Grupy Azoty ponad 3,5 mln ton nawozów azotowych i wieloskładnikowych

Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem zużycia nawozów w Unii Europejskiej (po Francji i Niemczech), a stasowanie nawozów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego potencjału produkcyjnego gleby i zapewnienia wysokich, dobrych jakościowo plonów roślin uprawnych. Nawozy mineralne stanowią fundament polityki produkcji żywności w naszym kraju. Ponieważ w Polsce dominują gospodarstwa małe i średnie, Grupa Azoty zbudowała system sprzedaży oparty o sieć Autoryzowanych Dystrybutorów, aby dostarczyć nawozy do ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych (wg danych ARiMR tyle gospodarstw korzysta z dopłat bezpośrednich). Sieć Autoryzowanych Dystrybutorów oraz prowadzona polityka cenowa gwarantują, że co roku do polskich rolników trafia z Grupy Azoty ponad 3,5 mln ton nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a nawozy są produkowane w ruchu ciągłym, przez 365 dni w roku i w układzie 3 zmianowym w zakładach zlokalizowanych w Tarnowie, Policach, Puławach, Kędzierzynie i Gdańsku.

Na ceny nawozów w Polsce ma wpływ wiele czynników:

  • ceny surowców (gaz ziemny, amoniak – dla nawozów azotowych; sól potasowa, fosforyty, siarka – dla nawozów wieloskładnikowych),
  • ceny nawozów na największych rynkach europejskich – Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja oraz światowych Egipt, Maroko, USA, Bazylia, Chiny, Indie,
  • zachowania importerów na rynku krajowym,
  • ceny podstawowych płodów rolnych pszenicy, kukurydzy, rzepaku w stosunku do ceny nawozów.

W szczególności koszty produkcji nawozów:

  • w produkcji nawozów azotowych najważniejszym czynnikiem kosztowym jest cena gazu ziemnego, który stanowi 50-70% kosztów produkcji (w zależności od rodzaju nawozu). Ceny gazu w Polsce należą do wysokich w skali Unii Europejskiej, a w zestawieniu z ceną gazu producentów rosyjskich są – w zależności od okresu – ponad 2, a nawet 3 krotnie wyższe. Kluczowym stały się ostatnie dynamiczne wzrosty cen omawianego surowca, co zostało przedstawione wraz z trendem wzrostowym kosztów amoniaku (wykres 1)

azoty wykres 1

  • od strony surowcowej Grupa Azoty, podobnie jak większość unijnych producentów nawozów mineralnych uzależniona jest od Importu gazu, fosforytów, soli potasowej;
  • producenci nawozów w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, dodatkowo ponoszą koszty uprawnień do emisji CO2, co jest aspektem pogarszającym ich konkurencyjność (a w przyszłości będzie jeszcze większym). Ze względu na rosnące ceny, zakup emisji CO2 stał się istotnym elementem kosztowym, nie tylko w wyniku działania wskaźnika redukcji wolumenów samych uprawnień (coraz mniejsza dostępność), ale przede wszystkim w wyniku zniesienia barier na rynku praw do emisji EU ETS. Bieżące i przyszłe poziomy cen uprawnień mają – i biorąc pod uwagę obowiązującą politykę w skali Unii Europejskiej będą miały – tendencję
    rosnącą, co w istotny sposób wpływa na koszty zarówno produkcji amoniaku jak i koszty energii (wykres 2).

azoty wykres 2

Należy podkreślić, że Grupa Azoty monitoruje rynek rolny, a realna siła nabywcza rolników jest stale analizowana przez pryzmat ceny pszenicy w stosunku do ceny nawozów (uściślając ile rolnik musi sprzedać kg pszenicy konsumpcyjnej aby kupić 1 kg azotu w czystym składniku w nawozach azotowych) — współczynnik ten pokazuje wykres 3. Ponadto analiza cen podstawowych płodów rolnych wskazuje trend rosnący, pozwalając na optymistyczną ocenę branży producentów płodów rolnych.

azoty wykres 3

Ceny sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym w ujęciu rocznym podlegają zmianom z uwagi na kalendarz agrotechniczny oraz zapotrzebowanie ze strony odbiorcy docelowego rolnika. Grupa Azoty stara się zapewnić pełną dostępność swoich produktów przez cały rok, jednak z uwagi na sezonowość ich zastosowania od lat namawia producentów rolnych do rozplanowania zakupów nawozów w kilku transzach. Podzielenie procesu zaopatrzenia w nawozy minimalizuje ewentualne skutki zmian kosztowych i rynkowych, w efekcie których rolnicy mogą być narażeni na wyższe ceny zakupu, gorszą terminowość dostaw, ograniczoną dostępność preferowanych nawozów, co aktualnie obserwujemy na polskim rynku. Pomimo braku zakłóceń w realizacji produkcji nawozów w spółkach Grupy Azoty, obserwujemy aktualnie na rynku okresowy deficyt niektórych nawozów w szczególności mocznika. W ocenie Grupy Azoty jest to sytuacja przejściowa, która ulegnie zmianie w miesiącach wiosennych. Wskazane czynniki tj. wzrost kosztów produkcji, aktualna sytuacja popytowa na światowych rynkach, zbliżający się sezon aplikacji spowodowały w ostatnich tygodniach dynamiczny wzrost cen mocznika oraz pozostałych nawozów azotowych co miało również wpływ na cenę nawozu w Polsce. Dynamikę zmian cen mocznika przedstawia wykres 5.

azoty wykres 5

Jak można się przekonać w powyższych wyjaśnieniach, opartych na obiektywnych danych, Grupa Azoty kształtuje swoją działalność mając na względzie jednoczesne dbanie o potrzeby klienta docelowego (rolnika) zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz interes akcjonariuszy spółki i wszystkich interesariuszy GA. Powyższe działania mają charakter biznesowo-społecznego kompromisu.

KRIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

jeden × 4 =

11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,901ObserwującyObserwuj
7,660SubskrybującySubskrybuj

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. konkurencji rynkowej i jakości żywności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE