Dobre wyniki Grupy Azoty pomimo wymagającej sytuacji rynkowej

W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4%, czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 p.p. r/r. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty.

Narastająco, w okresie od stycznia do września 2020 roku Grupa wygenerowała 7 789 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1 003 mln zł zysku EBITDA i 12,9% marży EBITDA, uzyskując obniżenie tych wartości w stosunku do ubiegłego roku o 878 mln zł (przychody), 205 mln zł (EBITDA) i 1,1 p.p. (marża EBITDA).  Zysk netto w III kwartale ubiegłego roku wyniósł 74 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym wyniósł obecnie 263 mln zł wobec 416 mln zł rok w ubiegłym roku. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach Tarcz, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja „Polimery Police” przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii – harmonogram realizacji projektu wydłużył się o 3 miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln EUR. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku powiedział Mariusz Grab, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy uzyskał w III kw. 2020 przychody w wysokości 1 441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1 522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8% – w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była jedynie nieznacznie wyższa (14,1%). W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 4 769 mln zł przychodów i 13,7% marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5 191 mln zł przychodów, 15,4% marży EBITDA). Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w III kw. br. były o niemal 20% niższe r/r. Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania PLN w relacji do USD i EUR.

Tworzywa

III kw. br. nie przyniósł pozytywnego odbicia w segmencie. Przychody ze sprzedaży wynosiły 245 mln zł (spadek o 93 mln zł r/r), a marża EBITDA minus 3,3% (spadek o 5,2 p.p r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4% (spadek o 9,2 p.p. r/r). Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w analizowanym kwartale dalszy spadek i były o ok. 20% niższe r/r. Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu. Przewiduje się, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i Świata wrócą do stanu sprzed pandemii.

Chemia

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6% r/r) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 p.p. do poziomu 0,1%. Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była w analizowanym okresie wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe r/r dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim.

Źródło: Grupa Azoty

 

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 1 =

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,164FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,357ObserwującyObserwuj
5,850SubskrybującySubskrybuj

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

Bywają sytuacje gdy zdrowe zwierzę np. świnia, owca, krowa czy koń złamie kończynę lub ulegnie innemu wypadkowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się. Przy...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE