Dopłaty od 2015 roku. Płatność na zazielenienie – trwałe użytki zielone

Obowiązkowa praktyka TUZ składa się z dwóch elementów:

  • z obowiązku utrzymania wyznaczonych cennych przyrodniczo TUZ położonych na obszarach Natura 2000 na poziomie gospodarstwa;
  • z utrzymywania powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni TUZ ustalonej w roku referencyjnym (2015).

 

\"rolnictwo,

 

W przypadku wyznaczonych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo , obowiązkowa praktyka w ramach płatności na zazielenienie polega na:

  • zakazie przekształcania i zaorywania wyznaczonych TUZ cennych przyrodniczo położonych na obszarach Natura 2000 – zakaz weryfikowany na poziomie gospodarstwa;
  • obowiązku ponownego przekształcenia danego obszaru w trwały użytek zielony w przypadku jego przekształcenia lub zaorania;
  • terminowym wypełnieniu obowiązku przywrócenia TUZ cennych przyrodniczo – nie później niż data złożenia wniosku na następny rok.

Czytaj także:
Płatność na zazielenienie w roku 2015 – podstawowe informacje
Zmieniają się zasady przyznawania dopłat. Szacowana stawka wyniesie ok. 110 euro za hektar
Dopłaty w 2015 roku. Dywersyfikacja – kogo obowiązuje i na czym polega?
Więcej pieniędzy popłynie na wieś w 2015 roku

W przypadku trwałych użytków zielonych ustalany będzie na poziomie krajowym tzw. referencyjny współczynnik trwałych użytków zielonych.

Współczynnik ten odzwierciedla stosunek :

  • powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolników w roku 2012 i w roku 2015 ( które nie były deklarowane jako trwałe użytki zielone w roku 2012 ) ,

do

  • całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolników podlegających praktykom zazieleniania w 2015 r.

W kolejnych latach wskaźnik udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych nie może zmniejszyć się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika referencyjnego wyznaczonego w roku 2015.

W przypadku zmniejszenia współczynnika o więcej niż 5% każdy rolnik, który przekształcił obszar trwałych użytków zielonych w inne użytkowanie będzie zobowiązany do ponownego przekształcenia obszaru w trwałe użytki zielone.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here