Ekoschematy. Czy będą dodatkowe uproszczenia?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do MRiRW z wnioskiem w sprawie uproszczenia dokumentowania zabiegów realizowanych w ramach ekoschematów. KRIR zaproponowała zmianę przepisów dla praktyk: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo tak, by Agencja wysyłała wezwania do złożenia oświadczeń lub zdjęć geotagowanych w ciągu 7 dni od tego wezwania lub wprowadziła możliwości ich dostarczenia do dnia wydania ostatecznej decyzji przyznającej środki w ramach tych praktyk.

Ekoschematy. Czy będą dodatkowe uproszczenia?

W swojej odpowiedzi Ministerstwo stwierdziło, że założenia, w tym warunki przyznania płatności, dla praktyk: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami zostały określone w zatwierdzonym przez Komisję Europejską Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR), a następnie wdrożone do prawa krajowego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ekoschematów. Jednym z warunków przyznania płatności w ramach tych praktyk jest wykonanie i przesłanie, przy użyciu aplikacji udostępnionej przez ARiMR, zdjęcia geotagowanego. Niemniej jednak celem zwiększenia dostępności ww. praktyk, w 2023 r. w przypadku jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego, dopuszczono złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Zarówno oświadczenie, jak i zdjęcie geotagowane powinno być dostarczane do Agencji w terminie nie później niż:

  • 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub
  • 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.

Jednocześnie, w przypadku składania oświadczenia rolnik powinien prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Odnosząc się do propozycji KRIR poinformowano, że Agencja nie jest w stanie zweryfikować, czy obornik został już zastosowany, tym samym nie jest w stanie wskazać, do którego rolnika powinna skierować wezwanie. W związku z powyższym nie jest zasadne wysyłanie przez Agencję ww. wezwań. Ponadto, należy mieć na względzie, że Agencja nie może również uzależniać terminu wydania decyzji od złożenia przez rolnika stosownego oświadczenie lub przesłania zdjęcia geotagowanego, bowiem obowiązkiem rolnika jest spełnienie warunków w zakresie praktyk, w ramach których ubiega się o płatność.

Zaznaczono jednak, że w przypadku niezłożenia oświadczenia bądź wysłania zdjęcia geotagowanego w wyznaczonym terminie, rolnik ma możliwość złożenia wniosku o tzw. przywrócenie terminu, co może być podstawą do przywrócenia przez Agencję terminu na wykonanie ww. czynności.

Zmiany w ustawie o podatku rolnym. Jest podpis prezydenta!

Kończąc odpowiedź na pismo KRIR Ministerstwo wskazało, że na bieżąco analizuje realizację poszczególnych płatności i w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, podjęte zostaną działania w celu modyfikacji PS WPR.

 

Opracowanie: Paweł Dopierała (wirleszno@wir.org.pl)

Małgorzata Kulma
Małgorzata Kulmahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: m.kulma@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Dofinansowanie do wykorzystania biometanu. Kto skorzysta?

Do 25 lipca 2024 r. trwają konsultacje projektu programu priorytetowego „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics