Eksport unijnej wieprzowiny ma szansę się odbić. Zobacz prognozę KE dla tego rynku

W 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła  odbudowywać się w stosunku do niskiego poziomu z 2013 r., wzrastając w skali roku o 1,5% do 22,7 mln ton. Większej produkcji sprzyjały niższe koszty pasz oraz wzrost produktywności – informuje FAMMU/FAPA.

 

\"rolnictwo,

 

Z grona państw „starej” UE-15, wyższy poziom wytwarzania zanotowano m.in. w Holandii (+5,3%), Hiszpanii (+3,7%), Portugalii (+4,1%), Wielkiej Brytanii (+3,5%), niższy natomiast w Niemczech (-0,8%) i we Włoszech (-2%), a we Francji i Danii stabilny.

W Polsce produkcja wzrosła bardzo wyraźnie (+9%), pomimo wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na początku 2014 r. Wzrosty zanotowano również na Węgrzech i w Rumunii (+10%), co w sumie wpłynęło na zwiększenie produkcji netto w krajach „nowej” UE-13 o 5,4% do ok. 3,5 mln ton.

Unijna populacja trzody chlewnej zmniejszała się sukcesywnie od 2006 r.
Wyniki spisu pogłowia z grudnia 2014 r. wskazują jednak na wzrost liczebności stada ogółem w UE wobec 2013 r. o 1,2%. Unijne pogłowie loch hodowlanych zwiększyło się o 0,4%, głównie dzięki wzrostom w Hiszpanii (+4,7%) i Holandii (+1%), podczas gdy w Polsce nie zmieniło się. Najbardziej dynamicznie wzrosła liczba prosiąt w UE (+2,4%), głównie w Hiszpanii (+12%), Portugalii (+7%), Holandii (+4%) i Danii (+3%).

Pomimo obecnie niskich cen wieprzowiny, wyższe pogłowie trzody chlewnej i zwiększona produktywność loch dzięki wprowadzeniu przepisów z zakresu dobrostanu, powinny wpłynąć na dalszą odbudowę unijnej produkcji w kolejnych dwóch latach do ok. 23 mln ton.
 

Czytaj także:

Prezydent podpisał ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Copa Cogeca apeluje o dodatkowe wsparcie dla producentów warzyw i owoców. "Sytuacja jest krytyczna"
Sawicki: jest już projekt ustawy o dialogu społecznym w rolnictwie

Ze względu na rosyjski zakaz importu unijnej wieprzowiny wprowadzony w lutym 2014 r., eksport tego gatunku mięsa (wraz ze smalcem, bez podrobów) z UE w ubiegłym roku obniżył się o ok. 13% do 1,9 mln ton, pomimo starań o zdobycie alternatywnych rynków zbytu. Z uwagi na wprowadzone restrykcje, w 2014 r. Rosja miała tylko 3% udział w unijnym eksporcie wieprzowiny wobec 33% w 2013 r. Wysokie zapotrzebowanie krajów azjatyckich, szczególnie Japonii (345 tys. ton), Korei Płd. (199 tys. ton), Hongkongu (125 tys. ton) oraz Filipin (122 tys. ton), nie zdołało w pełni zrekompensować utraty rynku rosyjskiego.

W 2015 r. i 2016 r. eksperci Komisji Europejskiej przewidują odbudowę eksportu unijnej wieprzowiny odpowiednio o 5% i 6% do ok. 2,1 mln ton.
Sprzyjać temu będą prognozy zwiększenia poziomu produkcji oraz wysokiego popytu ze strony Azji. Pomimo stopniowego wzrostu spożycia wieprzowiny w UE, znaczny spadek eksportu i nadwyżka na rynku wewnętrznym spowodowały spadek cen tego gatunku mięsa w 2014 r. poniżej średniej pięcioletniej do poziomu 133 EUR/100 kg w ostatnim tygodniu roku. W dn. 25 lutego 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny w celu stymulacji wzrostu cen i przywrócenia równowagi rynkowej.

Źródło: FAMMU/FAPA, „Krótkoterminowa prognoza produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” , wyd. KE, fot. flickr.com/Austin Kirk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here