Jak ochronić swój drób przed ptasią grypą? Zalecenia KRD

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ptasiej grypy wśród drobiu hodowlanego Krajowa Rada Drobiarstwa wydała komunikat z zaleceniami dla producentów tych zwierząt. Wskazówki mają na celu ochronę ferm przed wirusem.

 

\"rolnictwo,

 

1. ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA

  • Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Zabezpieczenie fermy (ptaków, paszy, wody) przed dostępem dzikich ptaków.

2. KONTROLE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU

  • Bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Zaleca się nie dopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących drób we własnym zakresie, oraz myśliwych – osób mających kontakt z dzikim ptactwem.

3. PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY

  • Zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym kolejnym budynkiem. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych i ich stałe nasączanie oraz odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

4. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

  • Izolacja poszczególnych budynków, w których są utrzymywane ptaki poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi. Umieszczenie poideł i karmideł wewnątrz budynków (nie należy karmić i poić drobiu na zewnątrz).

5. STAŁE KONTROLE I KONTAKT Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARII

  • Należy regularnie prowadzić rejestr czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u drobiu należy niezwłoczne poinformować powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich symptomach mogących świadczyć o wystąpieniu choroby na fermie: zwiększonej śmiertelności oraz niespecyficznych objawach takich jak apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka czy spadek produkcyjności.

 

Redakcja AgroNews,
fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here