Jaki jest stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce?

Na początku marca 2014 r. pogłowie świń liczyło 11186,0 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,3%. Zwiększyła się liczebność większości grup struktury stada trzody chlewnej, a najbardziej pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 11,2%.

W stosunku do marca 2013 r. w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem:

– zmniejszył się udział prosiąt,
– zwiększył się udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem
na ubój.

W początku marca 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11186,0 tys. sztuk i było wyższe o 254,7 tys. sztuk (o 2,3%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu listopada 2013 r. – wyższe o 191,6 tys. sztuk, tj. o 1,7%.

 

\"\"

 

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2013 r. o 2,9 tys. sztuk (o 0,3%) do poziomu 1010,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 3,6 tys. sztuk (o 0,5%) do 669,5 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu listopada 2013 r. liczba loch na chów wzrosła o 55 tys. sztuk (o 5,8%), w tym macior prośnych – o 35,9 tys. sztuk, tj. o 5,7%.

W sektorze prywatnym, w marcu 2014 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11119,2 tys. sztuk i wzrosło w ciągu roku o 255,1 tys. sztuk (o 2,3%), a w porównaniuze stanem w końcu listopada 2013 r. zwiększyło się o 194,4 tys. sztuk, tj. o 1,8%. W gospodarstwach indywidualnych było 8943,5 tys. sztuk świń, tj. 80,0% krajowego pogłowia trzody chlewnej. W tej grupie gospodarstw populacja świń wzrosła w skali roku o 60,8 tys. sztuk, tj. o 0,7%, a sezonowo, tj. w okresie od listopada 2013 r., zwiększyła się o 145,2 tys. sztuk (o 1,7%).

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno– użytkowych w końcu marca 2014 r. wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 25,6%
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 26,2%
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 39,0%
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 9,2%
                w tym lochy na chów razem – 9,0%
                w tym lochy prośne – 6,0%

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie styczeń–grudzień 2013 r. wynosiła 5,39 zł i była równa cenie notowanej w analogicznym okresie 2012 r. W obrotach targowiskowych przeciętna cena żywca wieprzowego kształtowała się w 2013 r. na poziomie 5,36 zł/kg i była wyższa o 0,2% od rejestrowanej w 2012 r.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w 2013 r. wynosiła 74,52 zł/1 dt i była o 13,4 % niższa od notowanej w analogicznym okresie 2012 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła odpowiednio 82,45 zł za 1 dt i była niższa o 2,3% od średniej ceny notowanej za 12 m–cy 2012 r.

W I kwartale 2014 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,80 zł i była o 8% niższa od rejestrowanej w I kwartale 2013 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,87 zł wykazując spadek 8,1% w stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 71,89.zł za 1dt, tj. o 24% niższym od notowanej w analogicznym okresie 2013 r., a na targowiskach wynosiła 78,9 zł za 1dt i była o 9,7% niższa od rejestrowanej w I kwartale ub.r.

 

\"\"

 

W marcu 2014 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,73 zł w skupie, a na targowiskach 4,49 zł, tj. odpowiednio o 11,6% i o 16,2% mniej niż w marcu 2013 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w marcu br. 72,62 zł za 1 dt i była niższa o 20,7% od notowanej w marcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 79,45 zł za 1 dt, tj. o 8,6% niższym od rejestrowanej w marcu 2013 r.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta nieznacznie się poprawiła i wynosiła w marcu 2014 r. 7,0 wobec 6,9 w marcu ub.r. Nadal jednak opłacalność ta utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10– 11.

Czytaj także:
Polskie produkty z wizytą w Chinach!
Rosja rozważa zniesienie zakazu importu przetworów wieprzowych
Sawicki chce podbić azjatycki rynek wieprzowiny

W I kwartale 2014 r. odnotowano spadek cen prosiąt na chów. Przeciętnie za 1 prosię płacono rolnikom 165 zł, tj. o 1,3% mniej niż w I kwartale 2013 r. W marcu 2014 r. w obrotach targowiskowych rolnicy otrzymywali za 1 prosię na chów –ok. 160 zł, tj. o 5,1% mniej niż w marcu 2013 r.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku marca 2014 r., w porównaniu ze stanem rejestrowanym przed rokiem, wystąpił w większości województw. Największy wzrost pogłowia świń, odnotowano w województwach: lubuskim (o 5,5%), wielkopolskim (o 5,0%), pomorskim (o 4,9%), podkarpackim (o 4,8%) i zachodniopomorskim (o 4,3%). Pogłowie świń spadło w czterech województwach: dolnośląskim (o 22,9%), małopolskim (o 10,2%),
podlaskim (o 2,6%) i śląskim (o 2,2%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu  
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here