Jest szansa, że drgną ceny skupu brojlerów

Nastroje wśród producentów kurcząt rzeźnych są bardzo złe. Ceny skupu brojlerów w ostatnich tygodniach oscylują w granicach 3,00 – 3,20 zł/kg na wolnym rynku oraz około 3,20 – 3,30 zł/kg w umowach kontraktacyjnych. Sytuacja cenowa powoduje, że wielu hodowców balansuje na granicy opłacalności. Jednak według prognoz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz humory na rynku powinny się poprawić ze względu na przewidywany wzrost cen.

\"rolnictwo,

Prognozy są optymistyczne

Gwałtowny spadek cen skupu nastąpił na początku kwietnia. Wcześniej, od połowy lutego do końca marca ceny rosły. Kwietniowe pogorszenie koniunktury udało się przewidzieć analitykom KIPDiP, którzy już w lutowych prognozach sugerowali kwietniowe spadki. Teraz Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oczekuje, że rynek będzie rósł.

– Zgodnie ze wskazaniami naszego modelu prognostycznego spodziewamy się, że średnia cena w maju wyniesie 3 złote i 37 groszy za kilogram żywca. Oznacza to podobny poziom jak w dobrym dla producentów marcu – mówi Mariusz Szymyślik, dyrektor KIPDiP. 

Szymyślik przypomina, że prognozowane przez KIPDiP ceny odnoszą się do notowań miesięcznych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsekwencją przyjęcia takiego benchmarku jest akceptacja faktu, że majowe ceny mogą się wahać w granicach od około 3,15 do około 3,55 zł w zależności od okresu, regionu kraju oraz od tego, czy transakcja odbywa się na wolnym rynku czy w ramach kontraktacji.

Ostateczna sprawdzalność prognozy Izby na marzec wyniosła 98,3 procent. Na podstawie dostępnych danych KIPDiP szacuje, że sprawdzalność prognozy na kwiecień będzie nieco niższa niż marcowej i wyniesie około 97 procent. Oficjalna trafność przewidywań Izby dotycząca sytuacji cenowej w kwietniu zostanie ogłoszona w ostatnich dniach maja.

– Sadzę, że drugi tydzień maja rozpocznie dobry okres dla producentów kurcząt rzeźnych. Ceny powinny satysfakcjonować hodowców aż do początku września. Później, niestety, branża może popaść w kłopoty – twierdzi dyrektor KIPDiP.

Widmo nadpodaży i niepewny eksport brojlerów

Mariusz Szymyślik przestrzega jednak przed zbytnią ufnością w najlepsze nawet ekonometryczne formuły. Jego zdaniem nad polskim rynkiem nadal wisi widmo nadpodaży oraz niejasne perspektywy eksportowe, które pospołu mogą wypchnąć rynek poza poziomy prognozowane przez algorytmy.

Jakie będą ceny w kolejnych miesiącach?

KIPDiP, oprócz projekcji ceny na maj przypomniała swoje przewidywania na kolejne okresy. Zgodnie z nimi ceny w następnych miesiącach ukształtują się następująco: 

  • czerwiec 2017 –  3,38 zł;
  • lipiec 2017 – 3,46 zł;
  • sierpień 2017 – 3,44 zł;
  • wrzesień 2017 – 3,21 zł;
  • październik 2017 – 3,02 zł;
  • listopad 2017 – 2,98 zł;
  • grudzień 2017 – 2,95 zł,
  • styczeń 2018 – 3,03 zł.

Nowością jest ogłoszona po raz pierwszy prognoza na luty 2018. Ceny w drugim miesiącu przyszłego roku mają oscylować wokół 3 złotych i 13 groszy.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here